“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE

"กรมการพัฒนาชุมชน" ร่วมกับ “ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนา "ผ้าไทย" ต่อยอดสู่การขายผลิตภัณฑ์ผ่าน LIVE

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ผ้าไทย กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม จัด นิทรรศการผ้า จากโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจาก ดอนกอยโมเดล สู่ตลาดสากล, โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP และพัฒนา การขายผลิตภัณฑ์ผ่าน LIVE

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า จัดแสดงในรูปแบบ นิทรรศการผ้า โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องแต่งกายให้เป็น Young OTOP และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ผ่าน LIVE 

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE   ชวนชมนิทรรศการผ้าและชอปผ้าไทย

พร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม หรือ Premium OTOP ให้เป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผ้าไทย อัตลักษณ์ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE

รวมถึงพัฒนาการออกแบบลายผ้า การทอผ้า การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอลายต่าง ๆ  นำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมสู่ตลาดสากล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลว่า

“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP โดยผู้เชี่ยวชาญดำเนินการออกแบบแนวคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่จะจูงใจและเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจนบรรลุเป้าประสงค์  และกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เสริมว่า  “โครงการนี้ มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และมีการจัดทำดิจิทัลแค็ตตาล็อก ในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่น โดยผ่าน QR Code เรื่องราวการกสร้างสรรค์ 250 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE    ดอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากล

ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เข้าใจง่าย สนับสนุนการขายสินค้า มีภาพถ่ายสินค้าต้นแบบและจัดวางรูปเล่มในรูปแบบนิตยสารแฟชั่นที่ทันสมัย ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และมีข้อมูล

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE     ดีไซเนอร์ไทยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยังมีชื่อคอลเลคชั่น แรงบันดาลใจ ข้อมูลผู้ประกอบการและช่องทางการติดต่อ เพื่อสนับสนุนการขายผ่านระบบ Online และ E-Commerce โดยหวังว่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จะช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน”

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE ภายในงานยังมีนิทรรศการ “โครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจาก “ดอนกอยโมเดล” สู่ตลาดสากล และ โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ พร้อมร่วมชอปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย”  

“ไอคอนคราฟต์” จัด “นิทรรศการผ้า” พัฒนาการขาย "ผ้าไทย" สู่ LIVE ชมและสนับสนุนผ้าไทยได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 มีนาคม 2565 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม สอบถามโทร.1338 หรือ FB: ICONCRAFT