“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

ในวาระครบรอบ 9 ปี นิตยสาร “โว้ก ประเทศไทย” จัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมา การเดินทาง และแรงบันดาลใจ เพราะ "แฟชั่น" ไม่เพียงเป็นแค่เสื้อผ้า...

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย บอกว่า “นิทรรศการ A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 9 ปี ของนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย เพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ประวัติความเป็นมาตลอด 109 ฉบับ และอีกหลากหลายคอนเทนต์

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าโว้กไม่เพียงโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องศิลปะและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ

บรรณาธิการ โว้ก ประเทศไทย เสริมว่า

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า    กุลวิทย์ เลาสุขศรี

“เมื่อมองย้อนกลับไปตอนรู้ตัวว่าจะได้เป็นบรรณาธิการนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย ภาพแฟชั่นในความทรงจำจากปี 1980 เริ่มตั้งเค้าและจุดประกายจินตนาการในความคิดของผมอีกครั้ง ด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันแจ่มชัดและเป็นเอกลักษณ์

อาทิ แจ็กเก็ตสูทเสริมไหล่ เครื่องประดับทองชิ้นโต ทรงผมยีฟู หากเมื่อกระบวนการทำงานที่แท้จริงเริ่มก้าวไปพร้อมกับทีมงานทุกชีวิต เป้าหมายของเราก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปด้วยเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “แฟชั่น” และ “โว้ก” คือสมุดบันทึกความเป็นไปของโลก กาลเวลาผันเปลี่ยน เทรนด์แฟชั่นและนิยามของผู้หญิงก็เปลี่ยนไป

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า ด้วยเหตุนี้เส้นทางแห่งรสนิยมย่อมปรับตัวเป็นเงาตามกัน ยิ่งในยุคที่ โว้ก ประเทศไทยเปิดตัว ซึ่งตรงกับช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล ภาพแต่ละภาพที่นำเสนอสู่สาธารณชนของโว้ก ไม่ใช่เพียงภาพฝันแสนแฟนตาซีในจินตนาการที่ไกลเกินเอื้อม แต่ต้องเป็นผลงานที่ลอยสูงเหนือความงดงามแค่เปลือกนอก ทั้งสื่อสารถึงมิติที่หลากหลายและลึกลงของผู้หญิงยุคใหม่ รวมถึงต้องทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความเป็นไปของสังคมอีกทั้งวัฒนธรรมในช่วงหนึ่ง ๆ ด้วย

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

 

โว้ก ประเทศไทย มีจุดยืนที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อในการนำเสนอภาพแฟชั่นที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับวัฒนธรรมไทย สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ของผม

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า   บรรยากาศขณะทำงาน

และผลลัพธ์ท้ายสุดทั้งหมดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไร้ซึ่งแรงสนับสนุนจากทีมงานชาวไทยทุกคนที่ผมเชื่อมั่นและไว้ใจ เพราะผมระลึกอยู่เสมอว่าความสามารถและทักษะของคนไทยนั้นไม่ด้อยกว่าใครในโลก ผมจึงถือโอกาสการครบรอบปีที่ 9 ของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย เพื่อยกย่องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยทุก ๆ คนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต” 

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า ดีไซเนอร์ พลพัฒน์ อัศวะประภา มาชมงานนิทรรศการและให้มุมมองว่า

“รู้สึกภูมิใจและยินดีกับปีที่ 9 ของนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย นิตยสารที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และความเป็นไทยไปสู่สากล

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า ความพิเศษของนิทรรศการนี้คือ นำเสนอผ่านการร้อยเรียงลำดับความสำคัญของนิตยสาร ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชม และรู้ถึงขั้นตอนการทำงานของการทำนิตยสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณจะได้เห็นมาตรฐานการทำงานของโว้กที่ไม่ใช่แค่ความงาม แต่ผลงานทุกชิ้นของโว้กต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เสมอ”   “9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

   แอนชิลี สก็อต-เคมมิส

นิทรรศการ A Fashion Journey จะนำพาผู้เข้าชมดำดิ่งสู่โลกของการทำนิตยสารแฟชั่น นำเสนอผ่านลำดับเหตุการณ์สำคัญของนิตยสาร เรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2555, ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์, การจำลองบรรยากาศการทำงานของกองบรรณาธิการ, หน้าปกนิตยสารตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถ่ายทอดออกมาเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน โดยจัดแบ่งเป็นหัวข้อหลักได้แก่

1.   Evolution of Print Media

จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถ่ายทอดผ่านการทำงานตลอด 9 ปีที่ผ่านมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการเรียบเรียงเนื้อหา ไปจนถึงการถ่ายภาพ

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า   The Troupe of Inspiration

2. The Troupe of Inspiration

เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลต์ของงาน คือการจำลองมุมโต๊ะทำงานของบรรณาธิการบริหารโว้ก ประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดสะท้อนถึงแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของนิตยสาร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

3. Vogue Beliefs แบ่งเป็น 2 หัวข้อคือ

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

3.1   Embracing Diversity

โว้ก ประเทศไทย ได้สอดแทรกมุมมองและเรื่องราวความหลากหลายหรือ Diversity ไม่ว่าจะเป็นสไตล์รูปร่างหน้าตาสีผิว แนวคิดความเชื่อหรือความรัก เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนก้าวข้ามความแตกต่าง เลิกตั้งคำถามที่ไม่จำเป็นแล้วมองคนร่วมสังคมว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะแตกต่างอย่างไรก็ควรได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า

3.2  Thainessen Vogue

ยกระดับความเป็นไทย ยกระดับงานฝีมืองานคราฟต์ ยกระดับศิลปินและนักออกแบบไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้ได้ และความตั้งใจนี้ก็ยังคงอยู่ในนิตยสารโว้ก ประเทศไทยในทุก ๆ เล่ม ทั้งเล่มปัจจุบันสู่ดิจิทัล จนไปถึงงานโว้ก กาล่า เป็นมิชชั่นที่ไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโว้ก ประเทศไทย

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า 4.   Vogue Standard

มาตรฐานของโว้กไม่ใช่แค่งามแต่ยังต้องแสดงถึงคุณภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผลงานทุกชิ้นของโว้กต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เสมอ

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า นิทรรศการ A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry ชมฟรี ให้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตนิตยสารแฟชั่น และสร้างแรงบันดาลใจ เพราะแฟชั่นไม่เพียงเป็นเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม

“9 ปีโว้ก”นิทรรศการจากแรงบันดาลใจ:"แฟชั่น"ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า ชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)