"เจดีย์หินพันล้านก้อน" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ

"เจดีย์หินพันล้านก้อน" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ

"เจดีย์หินพันล้านก้อน" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งอยู่บนภูหินทราย วัดภูพนมดี อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

"เจดีย์หินพันล้านก้อน" วัดภูพนมดี มีความสูงกว่า 30 เมตร ฐานกว่า 20 เมตร รอบพื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นทั้งสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม

\"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ

 

ปัจจุบันวัดภูพนมดี ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระศรีรัตนตรัยรัตน์ พระพุทธรูปสีขาวริมหน้าผา ปางมารวิชัย และสร้างบันได 245 ขั้น 

\"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ

เพื่อเป็นทางขึ้นลงของพระสงฆ์และพุทธศาสกนิชน เรือสำเภาราชสีห์ หัวเป็นราชสีห์ กลางเรือ ภาพแกะสลักรูปพระนอนทอดยาวไปตามเรือสำเภาอย่างสวยงาม มาจากความร่วมมือร่วมใจ และภูมิปัญญาของชาวบ้าน

\"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ \"เจดีย์หินพันล้านก้อน\" ประติมากรรมทำมือ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน จ.อำนาจเจริญ

 

 

Photographer: วันชัย ไกรศรขจิต(Wanchai Kraisornkhajit)