“ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง

“ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง

“ไหว้ตรุษจีน 2565” หากอยาก แก้ชง เสริมเฮง มีโชคลาภ ปังปุริเย่ แนะให้ไหว้พระ 3 วัดมังกร ไล่ตั้งแต่วัด หัวมังกร ท้องมังกร และหางมังกร

ไหว้ตรุษจีน 2565” ในไทยมีความเชื่อกันว่า อย่างน้อยครั้งหนึ่งหรือปีละครั้ง ต้องได้ไปไหว้วัดที่มีชื่อว่า “เล่ง” เพื่อเสริมสิริมงคล แก้ชง เสริมเฮง รับความปัง

“เล่ง” หมายถึง มังกร “ยี่” แปลว่า วัด ซึ่ง 3 วัดมังกร ที่จะกล่าวถึงนี้คือ เล่งเน่ยยี่ (วัดหัวมังกร) เล่งฮกยี่ (วัดท้องมังกร) และเล่งฮัวยี่ (วัดหางมังกร) ทั้ง 3 วัด จะมีที่มาที่ไปและความเชื่ออย่างไรต้องติดตาม 

เล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส (วัดหัวมังกร) กรุงเทพมหานคร

เล่งเน่ยยี่ เป็นวัดที่เริ่มโดย พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) ซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ และเป็นปฐมบูรพาจารย์จีนนิกายองค์แรกของแผ่นดินสยาม สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือกชัยภูมิสร้างวัด โดยให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้นตามแบบจีนนิกาย วัดแห่งแรกนี้ให้ชื่อว่า เล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส ซึ่งคำว่า “เน่ย” แปลว่า ดอกบัว 

เล่งเน่ยยี่ ถือเป็น “วัดหัวมังกร” ตั้งอยู่ในแหล่งฮวงจุ้ยที่ดีมาก นั่นคือ อยู่บนถนนสายมังกรทางฝั่งของเยาวราช ย่านการค้าขายต่างๆ เงินทองพร้อมพรั่ง วัดหันหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตรงตามหลักฮวงจุ้ย “หัวมังกร”

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวว่า ความเชื่อในการสักการะ “วัดหัวมังกร” คือ เมื่อดอกปทุมชาติเบ่งบาน มังกรขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ถ้าดอกบัวบานเมื่อไหร่ แปลว่า จิตของเราผ่องใส เข้าถึงทางธรรม ถ้าเราเข้าถึงธรรมเมื่อไหร่ชีวิตเราก็ทะยาน มีความเจริญรุ่งเรือง เราก็จะได้ทุกสิ่ง อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่วัดนี้พรั่งพร้อมด้วยทวยเทพทั้งปวงช่วยเสริมเรื่องสิริมงคลได้เป็นอย่างดี

“ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เล่งฮกยี่ หรือ วัดจีนประชาสโมสร (วัดท้องมังกร) จ.ฉะเชิงเทรา

วัดนี้เริ่มต้นจากการที่ พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร ได้เดินทางจาริกแสวงบุญไปเยี่ยมพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่มากที่จังหวัดชลบุรี ผ่านฉะเชิงเทรา ชลบุรี ไปจันทบุรี ตามลำดับ

เมื่อถึงที่ แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้ไปเห็นพื้นที่ที่มีดินดำน้ำชุ่ม คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปลาช่อนยังยาวแปดริ้ว จึงสร้างวัดขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เมื่อสร้างเสร็จก็ได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “เล่งฮกยี่” หรือ วัดจีนประชาสโมสร โดย “ฮก” แปลว่า โชคลาภและความมั่งคั่ง ฉะนั้น “เล่งฮกยี่” จึงหมายถึง โชคลาภของมังกร เป็นวัดท้องมังกร ผู้ที่มาขอพรที่นี่ส่วนใหญ่จะมาขอเรื่องของโชคลาภ ให้สมบูรณ์พูนสุข 

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร เล่าถึงความเชื่อในการสักการะว่า ท้องมังกร หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีเงินทองมั่งคั่ง หากใครได้มาไหว้ที่นี่ ครอบครัวจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนั่นเอง

“ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง

เล่งฮัวยี่ หรือ วัดมังกรบุปผาราม (วัดหางมังกร) จ.จันทบุรี

เมื่อพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร เดินทางไปถึงจังหวัดจันทบุรี ท่านได้มีความคิดที่จะสร้างวัดขึ้น แต่ท่านมรณภาพไปเสียก่อน สุดท้ายแล้วด้วยปณิธานของพระอาจารย์ ทางจีนนิกายจึงได้จัดสร้างวัดขึ้น และใช้ชื่อวัดนี้ว่า “เล่งฮัวยี่” หรือ วัดมังกรบุปผาราม โดย “ฮัว” มีความหมายว่า ดอกไม้ ที่วัดนี้จึงเปรียบดั่งสวนสวรรค์ของมังกร 

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวถึงความเชื่อทิ้งท้ายว่า เล่งฮัวยี่ เปรียบดั่งสวนสวรรค์ของมังกร ใครได้กราบไหว้จะเสริมให้เรามีสมบัติพัสถาน ครอบครัวมีความอบอุ่นบริบูรณ์ “เล่งเน่ยยี่” ก็คือธุรกิจ “เล่งฮกยี่” ก็คือมีกินมีใช้ มีทรัพย์สิน “เล่งฮัวยี่” ก็จะมีครอบครัวที่มีความสุข ฉะนั้น ใครที่เดินทางมาตั้งแต่ เล่งเน่ยยี่ เล่งฮกยี่ จนถึง เล่งฮัวยี่ ที่ตั้งอยู่ตรงทางไปน้ำตกพริ้ว จังหวัดจันทบุรี ก็ถือว่าเดินทางครบตามเส้นทาง ตามรอยมังกรครบถ้วนสมบูรณ์ ขอพรองค์เทพ ไท้ส่วยเอี้ย และ ไฉ่ซิงเอี้ย ซึ่งยังมีเทพเจ้าต่างๆ ในจีนนิกายรวมไปถึงในทางเต๋า ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการ ไหว้ตรุษจีน 2565 เดินตามรอยมังกรทั้ง 3 วัดก็คือ เข้าถึงซึ่งธรรมะ คิดดี พูดดี ทำดี ถ้าทำได้แบบนี้ไม่ว่าวันไหนๆ เราก็จะมีความสุข

“ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง “ตรุษจีน 2566” ชวนไหว้ “3 วัดมังกร” หัว ท้อง หาง แก้ชง เสริมเฮง