"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" สามารถสวดที่บ้านได้เลยด้วยตัวเอง หรือจะสวดไปพร้อมๆ กับสมาชิกครอบครัว เพื่อเสริมสิริมงคลในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

"หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" หมอดูชื่อดัง เปิดบท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" ผ่านเฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา  โดยระบุว่า นำ 9 บทสวดมนต์ข้ามปี รับมงคลปี 2565 มาฝากนะครับ สามารถสวดที่บ้านได้เลยครับ ดังนี้

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 1 : คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 2 : บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 3 : นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 4 : สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 5 : บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 6 : บทมงคลสูตร

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ "หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

 

บทที่ 7 : บทโพชฌังคปริตร

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ "หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 8 : บทพุทธชัยมงคลคาถา

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ "หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

บทที่ 9 : บทแผ่เมตตา 

"หมอช้าง" เปิด 9 บท "สวดมนต์ข้ามปี 2565" เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

 

ที่มา : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา