เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิ์ 2 ล้านห้อง ของขวัญปีใหม่ 2565 เช็ครายละเอียดที่นี่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิ์ 2 ล้านห้อง ของขวัญปีใหม่ 2565 เช็ครายละเอียดที่นี่

รีบตรวจสอบอัพเดทโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มสิทธิ์ 2 ล้านห้อง ของขวัญปีใหม่ 2565 เช็ครายละเอียดที่นี่

เที่ยวปีใหม่รีบเลยลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่มสิทธิ์ 2 ล้านห้อง ของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงท่องเที่ยวฯ เช็ครายละเอียดที่นี่

มติ ครม. คณะรัฐมนตรี ดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (21 ธ.ค. 64) รับทราบการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ
    
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเสนอแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน ดังนี้

 การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทย และเพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดำเนินการโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 • ขยายเวลาการใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทยจากสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่   30 เมษายน 2565
 • เพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน จำนวน 2 ล้านห้อง สิ้นสุดโครงการวันที่  30 เมษายน 2565

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 โดยได้มีการเพิ่มและการขยายเวลาการใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.65 เป็น 30 เม.ย.65 และเพิ่มจำนวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก 2 ล้านห้อง กำหนดการสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เม.ย. 65 

พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 2,000 บาท/ใบอนุญาต ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นระยะเวลา 2 ปี และการต่ออายุใบอนุญาตมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท/ใบอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี

เงื่อนไขการลงทะเบียน

รอให้ ครม.อนุมัติและกำหนดเงื่อนไขอย่างเป็นทางการออกมาเสียก่อน หากอ้างอิงจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่เริ่มโครงการตั้งแต่ 24 กันยายน 2564 – 31 มกราคม 2565 ดังนี้

 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟสก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนต้องลงทะเบียนใหม่
 • จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน)
 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้)
 • รอรับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พักผ่าน G-Wallet บนแอปฯเป๋าตัง
 • รับการแจ้งเตือนการจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็คอินที่พักบนแอปฯเป๋าตัง
 • เช็คอิน ณ โรงแรมเมื่อถึงวันเข้าพักผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง สแกนหน้าบนแอปถุงเงิน และรับ e-voucher 600บาท/คืน ณ 17.00 น.ของวัน (ไม่สามารถเช็คอินโรงแรมหรือใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวกับร้านจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้)
 • เช็คเอ้าท์โรงแรม ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.59 น.

 

การจองโรงแรมมีเงื่อนไขดังนี้ 

 •  ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟสก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนต้องลงทะเบียนใหม่
 • จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยติดต่อโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน)
 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้)
 • รอรับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60% ของค่าที่พักผ่าน G-Wallet บนแอปฯเป๋าตัง
 • รับการแจ้งเตือนการจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็คอินที่พักบนแอปฯเป๋าตัง
 • เช็คอิน ณ โรงแรมเมื่อถึงวันเข้าพักผ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง สแกนหน้าบนแอปถุงเงิน และรับ e-voucher 600บาท/คืน ณ 17.00 น.ของวัน (ไม่สามารถเช็คอินโรงแรมหรือใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวกับร้านจังหวัดเดียวกันกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้)
 • เช็คเอ้าท์โรงแรม ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึงเวลา 23.59น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนผ่านเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • มีแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพราะต้องยืนยันตัวตนภาพใบหน้าของผู้สมัคร
 • ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย
 • ใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ รัฐจะสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ 40 ของราคาสุทธิแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน ผ่านแอปฯเป๋าตังเมื่อเช็คอินเข้าพัก

กิจการหรือโรงแรมมีเงื่อนไขสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • โรงแรมหรือที่พัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สถานที่ท่องเที่ยว ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบของ ททท.
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • กิจการ OTOP ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 • กิจการเกี่ยวกับความงามและสุขภาพ ที่ทำธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
 • กิจการให้เช่า รถ เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยว

รายละเอียดสิทธิ์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน 

ที่มา - เราเที่ยวด้วยกัน และ thaigov.go.th