หนีเมืองไปเรียนรู้ป่าที่ “ป่าชุมชนบ้านเขาหิน” และ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย”

หนีเมืองไปเรียนรู้ป่าที่ “ป่าชุมชนบ้านเขาหิน” และ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย”

รายการ @Taste ชวนทุกคนไปดูที่มาของอากาศบริสุทธิ์ ณ “ป่าชุมชนบ้านเขาหิน” ปอดของคนบ่อวิน พร้อมกับพาไปทำกิจกรรมสนุกๆ ที่ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” พื้นที่ปลูกมะพร้าวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออก

รายการ @Taste Ep.4 ชวนทุกคนไปสูดอากาศอันบริสุทธิ์ที่ “ป่าชุมชนบ้านเขาหิน” พื้นที่ที่ถือเป็นเหมือนปอดของคนบ่อวิน จังหวัดชลบุรี แล้วไปสนุกกับกิจกรรมที่น่าสนใจใน "ชุมชนตะเคียนเตี้ย" แหล่งปลูกมะพร้าวแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออก เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าคนอยู่ร่วมกับป่าได้แบบไม่ต้องทำลาย และการอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

แก้ม-พิมพ์ภัค สมสุข พาไปคุยกับ วันดี เกษแก้ว ผู้ช่วยสอนโครงการ Restart Thailand ประจำโรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน จังหวัดชลบุรี พร้อมกับเดินสำรวจ "ป่าชุมชนบ้านเขาหิน" อันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ 39 ไร่ 3 งาน ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรม สถานที่ราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม

นับว่าเป็นป่ากลางชุมชน ปอดสำคัญที่ผลิตอากาศบริสุทธิ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนรุ่นใหม่ในชลบุรี

 

นอกจากนี้ ทริปนี้ยังพาไปลุยทำกิจกรรมสนุกๆ ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวแห่งสุดท้ายของภาคตะวันออก ซึ่งชุมชนทำหน้าที่อนุรักษ์และสืบสานให้มะพร้าวคงอยู่คู่กับชุมชน พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การมาเที่ยวชุมชนแห่งนี้ จะมีไกด์ท้องถิ่นอย่าง สาโรช โรจน์สกุลพานิช หัวหน้าวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย พาทำกิจกรรมหลักของการเที่ยวหมู่บ้านตะเคียนเตี้ย คือการปั่นจักรยานดูวิถีชาวบ้านท่ามกลางวิวสวนมะพร้าว จิบกาแฟมะพร้าว รวมถึงพาทำอาหารพื้นบ้านจากมะพร้าว เช่น แกงไก่กะลา เป็นต้น