"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม ชวนเที่ยวดอยตามรอย ร.9 ต้อนรับวันพ่อ 2564

"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม ชวนเที่ยวดอยตามรอย ร.9 ต้อนรับวันพ่อ 2564

เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2564 ชวนคนไทยเที่ยวตามรอยในหลวง ร.9 ณ โครงการหลวงแห่งต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างอาชีพให้ชาวเขา อีกทั้งยังได้เที่ยวสัมผัสอากาศเย็นในช่วงปลายปีนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อแห่งชาติ" รัฐบาลและทุกภาคส่วน พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน "วันพ่อ 2564" และเข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และภายในงานต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้านสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" วันนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. ที่สนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป

ส่วนภูมิภาคในทุกจังหวัดก็มีการจัดพิธีฯ เช่นกัน ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน สามารถพิจารณาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ที่วัดใกล้สถานที่ทำงานหรือบ้านพัก

สำหรับการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมเครื่องราชสักการะนั้น ทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาจัดตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน หรือสถานที่ที่เห็นสมควร ได้ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ส่วนใครที่ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาว "วันพ่อแห่งชาติ" นี้ไปเที่ยวต่างจังหวัด อาจจะมุ่งหน้าจุดหมายปลายทางไปที่ "โครงการหลวง" เที่ยวตามรอยพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูป่า และสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาและชนชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มีรายได้เลี้ยงชีพ

สำหรับโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงที่น่าสนใจ และน่าไปเที่ยวชมในช่วงปลายปีนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มีมาแนะนำ ดังนี้ 

1. โครงการหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงอินทนนท์ หรือ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าม้ง

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยการหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ. 2522 

"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม ชวนเที่ยวดอยตามรอย ร.9 ต้อนรับวันพ่อ 2564

 

ดำเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยงและม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ จำนวน 9 กลุ่มบ้าน มีเกษตรกรจำนวน 1,200 คน ชนิดพืชที่สถานีฯ ส่งเสริมให้ปลูก ได้แก่

ผักกาดกวางตุ้ง, ผักกาดฮ่องเต้, เบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอท, ถั่วแขก, กรีนโอ๊คลีฟ, เรดโอ๊คลีฟ, ผักกาดหวาน, เฟนเนล, เซเลอรี่, ซูกินี่, พริกหวานเขียว, มะเขือเทศโครงการหลวง, พลัม, บ๊วย, อาโวกาโด, สตอเบอรี่พันธุ์ 80, เคปกูสเบอรี่, เสาวรสหวาน, องุ่น, มัลเบอรี่, กีวี่ฟรุต, ราสพ์เบอรี่, ฟิก (มะเดื่อฝรั่ง) ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยว : ชมวิวสูงที่จุดชิมวิวดอยอินทนนท์ / เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ชมทะเลหมอก / ชมสวนพืชผักในสถานีเกษตรหลวง / ชมพระธาตุพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นต้น

2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่

โครงการหลวงขุนวาง หรือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ของเทือกเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร มีแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านคือ แม่น้ำขุนวาง ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในหลวง "รัชกาลที่ 9" ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาร่วมกันพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่

"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม ชวนเที่ยวดอยตามรอย ร.9 ต้อนรับวันพ่อ 2564

ต่อมาในพ.ศ. 2528 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางขึ้น เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า ทำให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชาจีน พืชไร่ เห็ด กาแฟ เพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร

แหล่งท่องเที่ยว : ชมดอกนางพญาเสือโคร่งตามทิวเขา มี 2 จุด คือ

1) มุมด้านหน้าสถานีเกษตรขุนวาง บริเวณแปลงดอกไม้เมืองหนาว

2) จุดไฮไลต์อุโมงค์พญาเสือโคร่ง ต้องเข้าไปข้างในโครงการหลวงฯ / ชมแปลงปลูกชาจีนเบอร์ 12 พันธุ์อู่หลง / ชมแปลงผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น องุ่นไร้เมล็ด กีวี พีช สตรอว์เบอร์รี่ บ๊วย มะเขือเทศดอยคำ ถั่วหวาน ผักกาดหวาน บล็อคโคลี หอมญี่ปุ่น ฯลฯ

3. โครงการหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยหลวงแห่งแรก จ.เชียงใหม่

"โครงการหลวงอ่างขาง" หรือ "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลและผักเมืองหนาวกว่า 70 ชนิด และยังมีดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิดอีกด้วย ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง ณ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร ประกอบไปด้วยประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ 4 เผ่า ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนยูนนาน

โครงการหลวงฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ในหลวง "รัชกาลที่ 9" ทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง พระองค์จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่ง เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขาง

"วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม ชวนเที่ยวดอยตามรอย ร.9 ต้อนรับวันพ่อ 2564

จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ ใช้เป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผัก ไม้ดอก เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ "รัชกาลที่ 9" ในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่ให้ปลูกพืชอื่นแทน จึงกล่าวได้ว่าโครงการหลวงอ่างขางเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

แหล่งท่องเที่ยว : เที่ยวชมแปลงเกษตรผัก ผลไม้เมืองหนาว / ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง / ชมสวน ๘o  ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้งตกแต่งสไตล์อังกฤษ แถมยังมีสวนดอกซากุระญี่ปุ่นที่จะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ให้ชมอีกด้วย