"พระมหาไพรวัลย์" ความไม่เป็นธรรมที่อยากบอก

"พระมหาไพรวัลย์"  ความไม่เป็นธรรมที่อยากบอก

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้"พระมหาไพรวัลย์" ออกปากว่าจะลาสิกขา ถ้าหากพระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโน) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาส เรามาย้อนหลังดูกันสักนิด

ล่าสุดกลายเป็นประเด็นในวงการสงฆ์ หลังจากที่ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ประกาศว่า พร้อมลาสิกขา ถ้าหาก พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองปัจจุบัน ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ก็จะขอสละสมณเพศ เพื่อประท้วงความไม่เป็นธรรม

ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสงสัยว่า จะต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาส วัสร้อยทอง ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้ แต่ก็ทำได้เพียงติดตามข่าวสารที่ พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ผ่านเฟสบุ๊คเท่านั้น

30 ตุลาคม 2564 เวลา 15:59 น. พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ในเฟบุ๊คว่า

"คนเป็นพระ ไม่มีใครอยากสึก อาตมารักผ้าเหลือง แต่ถ้ามีอะไรที่ไม่เป็นธรรม อาตมาก็จะไม่ทน อาตมาทำอะไรไม่ได้ นอกจากสละตำแหน่งพระภิกษุ เพื่อประท้วงความไม่เป็นธรรม"

\"พระมหาไพรวัลย์\"  ความไม่เป็นธรรมที่อยากบอก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:05 น. โพสต์ภาพ เจ้าประคุณธงชัย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) แล้วมีข้อความว่า

แต่ขอความมีปัญญาญาณของท่านเจ้าประคุณ ได้โปรดตริตรองอย่างลึกซึ้งและอย่างแยบคายด้วยเถิด ขอให้ท่านเจ้าประคุณเห็นแก่การของพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง ซึ่งพระเดชพระคุณเป็นผู้บัญชาดูแลอยู่

เกล้ากระผมขออนุญาตบังอาจนำเรียน ด้วยเกล้ากระผมเห็นว่า การพระศาสนา โดยเฉพาะก็ในส่วนของหนกลาง จำเป็นต้องอาศัยพระผู้ใต้ปกครอง ซึ่งมีทั้งสติปัญญาและความสามารถช่วยสนองพระเดชพระคุณและรับใช้เพื่อความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะในส่วนของการเผยแผ่ การวิปัสสนา หรือการพระปริยัติ

เกล้ากระผม อาจประพฤติตนเป็นที่ไม่เรียบร้อยหรือเหมาะสม นี่เป็นโทษโดยส่วนตัวของเกล้ากระผมเอง และหากการประพฤติตัวนี้ สร้างความไม่พึงใจต่อพระเดชพระคุณ เกล้ากระผม กราบขอน้อมรับโทษในส่วนของความผิดนี้แต่โดยดี

ไม่ว่าพระเดชพระคุณ จะมีดำริอย่างไรในการลงโทษโดยชอบแก่พระธรรมวินัย เกล้ากระผมจะน้อมรับ และไม่ขัดขืนต่อคำสั่งนั้นเลย

เกล้ากระผมใคร่ขอความมีกรุณาคุณต่อพระเดชพระคุณเพียงอย่างเดียวว่า พระราชปัญญาสุธี ซึ่งเป็นอาจารย์ของเกล้ากระผม และรั้งตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ตอนนี้ มิได้เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องหรือมีมลทินหม่นหมองในส่วนใดเลย มิได้เป็นผู้หย่อนยานในการปกครองดูแลพระลูกวัด อย่างที่มีคนกล่าวอ้าง

ขอพระเดชพระคุณได้ทรงไว้ซึ่งความมีพรหมวิหารธรรมความเป็นธรรม ตลอดจนถึงความยุติธรรม ต่ออาจารย์ของเกล้ากระผมด้วย

เกล้ากระผมมิบังอาจคิดว่า สาส์นนี้จะไปถึงพระเดชพระคุณหรือไม่ มิบังอาจที่จะต่อรองหรือเรียกร้องอะไร แต่ในฐานะของพระลูกพระหลาน หรือแม้แต่พระที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณท่าน เกล้ากระผมถือว่า สาสน์นี้เป็นส่วนของการกราบเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอย่างที่สามารถทำได้

ขอพระคุณโปรดอยู่เหนือพระเดช และขอให้ท่านเจ้าประคุณโปรดเมตตาตริตรองโดยแยบคายด้วยเถิดขอรับ คณะสงฆ์จะแซ่ซ้อง สังฆมณฑลจะสรรเสริญ การพระศาสนาจะก้าวหน้า หากท่านเจ้าประคุณ ทรงอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมในการปกครองอย่างแท้จริง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระผม พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

พระลูกวัดของวัดสร้อยทองพระอารามหลวง"

\"พระมหาไพรวัลย์\"  ความไม่เป็นธรรมที่อยากบอก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:16 น.โพสต์ภาพ พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนุทโร) ในหน้าข่าวที่พาดหัวว่า "เจ้าคุณพิพิธ เผย 2 พส.สำคัญตนผิดกดดันสมเด็จธงชัย" และข้อความว่า

"เจ้าคุณพิพิธเตือนสติ 2 พส.พิจารณาตัวเองสร้างปัญหา กระทั่งกระทบตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง เหตุสำคัญตนผิด ใช้กระแสสื่อกดดัน สมเด็จธงชัย ต่อรองให้ เจ้าคุณอุทัย" แล้วระบุุข้อความว่า

"ถ้าผมจะลาสิกขา คือผมลาด้วยตัวผมเองครับ และทุกเรื่องที่ผมพูด ผมพูดเพราะมันคือความสัตย์ คือสิ่งที่ควรพูด ควรทวงถาม ไม่เกี่ยวกับว่า ผมกำลังสำคัญตัวอะไร

ผมไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งนะครับ เวลาโทรมาคุย คุยอีกแบบหนึ่ง เวลาอยู่หน้าสื่อ พูดอีกแบบหนึ่ง พูดแบบนางเอกละครหลังข่าว พูดแบบไม่ต้องใช้ความกล้าหาญอะไร ใครก็พูดได้ครับ ผมก็พูดได้ ถ้าจะพูด

ผมว่าอาจารย์ดูหนังจีนเยอะไปนะครับ พูดเรื่องการศึกสงคราม เรื่องการต่อรองอะไรเนี่ย ความยุติธรรม ความเป็นธรรม เป็นเรื่องของการต้องต่อรองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ หรือผมเข้าใจผิดมาโดยตลอด ผมนึกว่า เรื่องความเป็นธรรม เป็นเรื่องของการต้องส่งเสียงเรียกร้อง

อาจารย์กำลังทำให้คณะสงฆ์ดูแย่ไปอีกนะครับ จะโดยรู้ตัวหรือไม่ พูดเหมือนคณะสงฆ์ไม่ต่างจากเกมส์การเมืองของพวกฆราวาสเลย

ผมรักการพระศาสนา รักคณะสงฆ์ และลึกๆ ก็เคารพนับถือพระผู้ใหญ่ (เหมือนที่ผมเคยเคารพนับถืออาจารย์นั่นแหล่ะครับ) ผมจึงพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมา ในฐานะของกัลยาณมิตร ของคนรุ่นใหม่ ของลูกของหลาน

ผมเจียมตัวเสมอครับ และพูดคิดอะไร คือไตร่ตรองดีแล้ว หลายครั้งหลายหนเหลือเกินที่ผมเลือกจะไม่โต้อาจารย์เพราะยังเห็นแก่ความเคารพนับถือ ครั้งก่อนก็เรื่องความไม่ก้าวหน้า ไม่มีอนาคต ทำไมอาจารย์ถึงมองว่า อนาคตของอาจารย์กับอนาคตของผม คืออนาคตเดียวกันละครับ ผมเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงแบบที่อาจารย์คิดตอนไหน

อาจารย์เองก็โดนเยอะนะครับ ทั้งเรื่องสำนักงานตัวเองที่โดนเวียนคืน ทั้งเรื่องการเขียนกลอน เมื่อครั้งก่อน เรื่องพวกนี้ไม่ทำให้อาจารย์เห็นสัจธรรมอะไรเลยหรอครับ

ขอประทานโทษเถอะครับ อย่าทำให้ผมหมดความนับถือเลย"

\"พระมหาไพรวัลย์\"  ความไม่เป็นธรรมที่อยากบอก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:33 น. 

“ขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้ ตลอดเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคน” และ “หมดเวลาแล้ว ฉันคงต้องไป”

แล้วได้เปลี่ยนชื่อเพจเฟซบุ๊ก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เป็น “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” ระบุรายละเอียดเพจว่า ครูสอนพิเศษ/ครู

เวลา 21:44 น.  โพสต์ภาพ ขณะกำลังก้มกราบพระมหาสมปอง

“แม้อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ แค่ 3 เดือนเท่านั้น ที่ผ่านมา แต่มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆ สำหรับชีวิตของผมนะครับ พระอาจารย์คือพี่ชายที่น่ารักที่สุดสำหรับผม คือครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาและความรู้ต่างๆ มากมายสำหรับการเผยแผ่ธรรมะกับผมกราบขอบพระคุณที่ไม่เคยรังเกียจพระน้องชายรูปนี้ กราบขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระอาจารย์มอบให้ ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตามจะเคารพรักและศรัทธาพระอาจารย์ตลอดไปนะครับ”

ล่าสุด พระมหาไพรวัลย์ ได้แชร์ข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊ครายหนึ่งว่า

“ยืนยันชัดเจนจากรักษาการ มส (มหาเถรสมาคม) ข้อมูลตรงกันถึง 3 รูป เปลี่ยนตัวจริง ไม่ใช่แค่ลือ” พร้อมเผย “แว่วว่า 5 ธันวาคม จะมีการแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งกันเงียบๆ”

“5 จจ ชีวิตหักกลาง แบบไม่เคยคาดคิดมาก่อน หนรายงาน มส รักษาการว่า ผลงานไม่เข้าตา แต่อยู่ที่ 2 พ จะให้ตำแหน่งหลุดมืออย่างไร ถอดถอน แต่งตั้งใหม่ หรือยกเป็นที่ปรึกษา แล้วแต่วาสนาจริงๆ”

แล้วโพสต์ข้อความว่า

"บริษัทขนย้ายต้องเข้าแล้วนะ ใครรู้จักอินบ็อกมาได้เลยนะ สภาพ"

ทางด้าน พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยรูปภาพถ่ายคู่กับพระมหาไพรวัลย์ (เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2564) ว่า

“ไม่ว่าชีวิตจะขึ้นหรือลง เราก็ยังคง “รักกัน” นะน้องนะ ขอบคุณมาก…จากใจ”