เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal

ขนส่งมวลชน โดยเฉพาะ "ขนส่งมวลชนทางน้ำ" “เรือด่วนเจ้าพระยา” จับมือ “คีนน์” (KEEEN) สร้างความมั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโรค ในยุค New Normal

บริษัท ขนส่งมวลชน อาทิเช่น ขนส่งมวลชนทางน้ำ  เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือกับ คีนน์ (KEEEN) บริษัทผู้นำด้านบริหารจัดการ

ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ งานนี้ ผนึก 3 บริษัทยักษ์ใหญ์ อย่าง บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท สุภัทรา จำกัด

และ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด ร่วมสร้างมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยให้กับการสัญจรทางนิ้และท่าเรือ สอดรับการใช้ชีวิตยุค New Normal

ขนส่งมวลชนทางน้ำ ถือว่าเป็นอีกหัวใจของการเดินทางของพี่น้องประชาชน ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คีนน์ จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ 3 องค์กรยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทางน้ำ

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริษัท สุภัทรา จำกัด และ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด  ดำเนินโครงการ

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal “ความร่วมมือการดูแลด้านสุขอนามัยระบบขนส่งมวลชนทางน้ำ ภายใต้แนวคิด New Normal โดย คีนน์และ  เรือด่วนเจ้าพระยา

เพื่อดูแลทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณภายในเรือโดยสารและท่าเรือ สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ “ขนส่งมวลชน”

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เกิดจากโครงการ SHAREnitized by KEEEN ที่เราตั้งใจแบ่งปัน เป็นการ SHARE ความปลอดภัยด้าน

สุขอนามัยแก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยนำความรู้ด้านการดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal และการให้ความรู้ในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และบริเวณสาธารณะต่างๆอย่างถูกต้องให้กับพันธมิตรของบริษัทโดยมุ่งเน้นการร่วมกัน

สร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในองค์รวมให้กับประชาชน ทางเรือด่วนเจ้าพระยา และกลุ่มบริษัทสุภัทราเอง

ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติการ

และให้บริการ จึงได้ร่วมมือกันในการจัดวางระบบการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทั้งบนเรือโดยสาร

และบริเวณอื่นๆของท่าน้ำ ให้สอดคล้องกับมาตรการของทางรัฐ โดยได้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์คีนน์ เจิร์ม คิลเลอร์ ไบโอ ดิสอินแฟคแท้นท์

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal

(KEEEN Germ Killer Bio Disinfectant) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว

ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการรับรองมาตรฐาน NSF และ ECOCERT

ทั้งยังเป็น ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยที่มีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ใช้บริการ

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทั้ง 3 องค์กร โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐานที่

ทางภาครัฐได้กำหนดไว้ ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติแบบ New Normal ซึ่งจะช่วยให้ผู้สัญจร

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal

ขนส่งมวลชนทางน้ำ และนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ รวมถึงพนักงานผู้ให้บริการ และชุมชนที่อยู่รายล้อมมีความมั่นใจ

ลดโอกาสการติดเชื้อและโอกาสของการแพร่กระจายของเชื้อโรคในที่สาธารณะอีกด้วย” ดร.วสันต์กล่าว

ด้าน สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา และกลุ่มบริษัทสุภัทรา กล่าวว่า

“ในฐานะของผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทางน้ำ เราได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ และพนักงานผู้ปฏิบัติการ

เป็นหลัก การร่วมมือกับทาง คีนน์ ครั้งนี้ นับเป็นการตอบโจทย์ที่จะสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ประชาชน

ที่เดินทางสัญจรทางน้ำ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคีนน์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากทั้งองค์กรในประเทศ และต่างประเทศ 

เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร และพนักงานที่ให้บริการในพื้นที่”

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal โครงการนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายผลิตภัณฑ์โฟมล้างมืออัตโนมัติที่มีสาร Benzalkonium Chloride ช่วยทำความสะอาด ลดการสะสม

และยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามท่าเรือหลักต่าง ๆ ได้แก่ ท่านนทบุรี ท่าเทเวศร์ ท่าพรานนก ท่าราชวงศ์ ท่าสี่พระยา

และท่าสาทร รวมถึงท่าเรือข้ามฟากได้แก่ ท่าวังหลัง ท่าพระจันทร์ และท่ามหาราช พร้อมติดป้ายแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อลด

และป้องกันการติดเชื้อและการกระจายของเชื้อโรคด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่

โครงการท่ามหาราช พร้อมคุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุข เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทุกพื้นที่โดยสารให้สะอาดปลอดภัย

ปลอดเชื้อโรค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คีนน์ ได้มุ่งมั่นแบ่งปันความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

อย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความรู้การดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ “คีนน์” สร้างการเดินทางแบบ New Normal