"แมลง"อาหารโปรตีนชั้นดี ที่ชาวโลกยอมรับ

"แมลง"อาหารโปรตีนชั้นดี ที่ชาวโลกยอมรับ

"แมลง"จะเป็นอาหารที่ชาวโลกบริโภคมากขึ้น ก่อนหน้านี้ EU รับรอง หนองนกแบบแห้ง ตามด้วย "ตั๊กแตน" เป็นอาหารปลอดภัย และกำลังพิจารณา "จิ้งหรีดขาว" แมลงที่มีโปรตีนสูง

ที่ ฟาร์มลุงรีย์ Uncleree Farm มีการเลี้ยงแมลงเพื่อมาทำเป็นอาหารนานแล้ว ชารีย์ บุญญวินิจ เจ้าของฟาร์มลุงรีย์ Uncleree Farm จึงได้ร่วมกับ ผู้บริหาร Exofood Thailand ร่วมกันทำ Exo Food อาหารทางเลือกใหม่ของมนุษย์ในอนาคตอย่างจริงจังขึ้นมา

เลี้ยงแมลงในห้องแล็ป

ในห้องปฎิบัติการของลุงรีย์ เลี้ยงแมลงด้วยรูปแบบ Urban & Vertical โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาแมลงให้เป็นอาหาร โดยทำออกมาเป็นโปรตีนแมลงแบบผง สามารถใช้แทนแป้งทำอาหารได้ สำหรับสัตว์เลี้ยงและมนุษย์

 

“การเลี้ยงแมลงเป็นอาหาร มีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดการขยะอินทรีย์ เราพบแมลงต่างๆ ในกองเศษอาหาร เช่น พวกแมงหวี่ แมลงสาบ เราจึงร่วมกับ ExoFood Thailand เอา กากกาแฟ มาเป็นวัสดุสร้างบ้านให้แมลง

"แมลง"อาหารโปรตีนชั้นดี ที่ชาวโลกยอมรับ อาหารแมลง ที่วางขาย

แล้วคัดเลือกสายพันธุ์แมลงที่สะอาด ชอบกินเกสรดอกไม้ ไม่ตอมขยะ มีโภชนาการที่ดีมาเลี้ยง เป็น Black Soldier Farm เราเลี้ยงแมลงในระบบปิด เป็นห้องแล็ปที่สะอาดมากกว่าห้องนอนผมอีก ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าแมลงมีสารอาหารมากมาย สารปนเปื้อนก็ไม่มี

 

ผู้ที่รู้เรื่องนี้เป็นกลุ่มแรกคือ ผู้นิยมเลี้ยงสัตว์พิเศษ (Exotic pets) กิ้งก่า อิกัวน่า, ชูการ์ไกลเดอร์, เฟอเรท, แมงมุม เนื่องจากถ้าเขาให้อาหารไม่สะอาด จะทำให้สัตว์เหล่านั้นเจ็บป่วย ตามาด้วยการเสียค่ารักษาแพง ทางออกในการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้คือคือให้กิน exotic food

Exo Food อาหารทางเลือกใหม่ของมนุษย์

เราใช้นวัตกรรมห้องปฎิบัติการในรูปแบบ Urban & Vertical มาพัฒนาแมลงให้เป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงและมนุษย์โดยนำ โปรตีนแมลง มาใช้แทนแป้ง เพื่อทำขนมและทำอาหาร เช่น มาการอง, คุกกี้, บราวนี่, ขนมปัง, พาสต้า และใช้กากกาแฟในการเลี้ยงแมลง มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างดี”

จากการวิจัยพบว่า ผงแมลง 100 กรัม ให้โปรตีน 50-60% ของน้ำหนักรวม ขณะที่เนื้อสัตว์ให้โปรตีนเพียง 30-40% ของน้ำหนักรวม องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) จึงประกาศให้แมลงเป็น Superfood เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

"แมลง"อาหารโปรตีนชั้นดี ที่ชาวโลกยอมรับ อาหารแมลง ในขวดทดลอง

ในปี ค.ศ. 2013 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) รายงานว่า ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร้อยละ 80 หรือเทียบเท่ากับประชากร 2000 ล้านคน มีการบริโภคแมลงเป็นอาหาร

ประเทศไทยมีแมลงที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ นำมาบริโภคเป็นอาหารได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีการบริโภคจิ้งหรีด, หนอนไม่ไผ่, ตัวไหม, ตัวอ่อนตัวต่อ, ตัวอ่อนแตน มานานแล้ว ขณะที่ประชากรแถบอเมริกาเหนือ แปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นผงโปรตีนนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม

"แมลง"อาหารโปรตีนชั้นดี ที่ชาวโลกยอมรับ อาหารแมลง พร้อมรับประทาน 

แมลงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

-ตั๊กแตน ให้พลังงาน 152.9 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 20.6 กรัม ไขมัน 6.1 กรัม มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส และวิตามินบี 3

-มดแดงกินตัวอ่อน ดักแด้มดงาน ไข่มดแดง ให้พลังงาน 82.8 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 3.2 กรัม มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส

-จักจั่น ให้พลังงาน 90-150 กิโลแคลอรี แมลงกินูน แมลงปีกแข็ง ให้พลังงาน 77.8 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 13.4 ไขมัน 1.4 มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส และวิตามินบี 3

-จิ้งหรีด ให้พลังงาน 121.5 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 12.9 กรัม ไขมัน 5.5 กรัม มีแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 2

-หนอนไม้ไผ่ หนอนผีเสื้อ กินเยื่อไผ่ในกระบอกไม้ไผ่ ให้พลังงาน 231 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 9.2 กรัม ไขมัน 20.4 กรัม มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส และวิตามินบี 3

-ดักแด้ไหม ดักแด้ผีเสื้อหนอนไหม ให้พลังงาน 98 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 9.6 กรัม ไขมัน 5.6 กรัม มีแร่ธาตุฟอสฟอรัส และแคลเซียม

-แมลงกระชอน ให้พลังงาน 125.1 กิโลแคลอรี มีโปรตีน 15.4 กรัม ไขมัน 15.4 กรัม มีแร่ธาตุแคลเซียม, ฟอสฟอรัส และเหล็ก