ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน

ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน

“บูลพอร์ต หัวหิน” ทุ่มกว่า100 ล้านบาท ผนึกกำลังพันธมิตรแคมเปญ “Bluport Hua Hin Recharge” กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวหัวหินคึกคัก

จากการร่วมมือกันของภาครัฐ สาธารณสุข สมาคม และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน ได้ผุดโครงการ Hua Hin Recharge (หัวหิน รีชารจ์ ) เพื่อร่วมมือกันในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนและกล่มุเป้าหมายอย่างครอบคลุม เพื่อเปิดเมืองหัวหิน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

 “บูลพอร์ต หัวหิน” จึงได้จัดงาน “Bluport Hua Hui Recharge” พร้อมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ การท่องเที่ยวเมืองหัวหิน และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมกันขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บูลพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 2 บูลพอร์ต หัวหิน 

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Bluport Hua Hui Recharge” พร้อมผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายธนู ตรีวิมล ผู้จัดการทั่วไป บูลพอร์ต หัวหิน นางกัญญา มโนเสงี่ยม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ และ นายสาวิตร วงศ์สวรรค์ ผู้จัดการไทยแอร์เอเชีย

ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน

นายธนู ตรีวิมล ผู้จัดการทั่วไป บูลพอร์ต หัวหิน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการรองรับโครงการ Hua Hin Recharge บลูพอรต์ หัวหิน ได้ทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารธุรกิจและการให้บริการและเพิ่มเติมสิ่งความอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้บลูพอรต์ หัวหิน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่ไม่ได้เป็นแค่ศนูยก์ารค้าอย่างเดียว แต่เป็น “MUSTVISIT”DESTINATION” ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน ซึ่งการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ บลูพอรต์ หัวหิน ได้ปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ ปรับกลยุทธ์ และผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ต่างๆ ท่ีจะช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ภายใต้แคมเปญ Bluport Recharge (บลพูอรต์ รีชารจ์ ) โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดให้บริการชั้น 2 และชั้น 3 พร้อมแบรนด์สินค้าใหม่ๆ รวมไปถึง POP UP OUTLET STORE นำโดย FN ท่ีจะช่วยให้ไลฟ์ สไตล์ช้อปปิ้งมีสีสันมากยิ่งขึ้น และมีแผนการเปิดให้บริการครบทุกแผนกทั้งกิจกรรมด้านกีฬาสินค้า Luxury รถยนต์และ Wellness และตามLifestyle ยคุใหม่ ภายในไตรมาสแรกของปี 2565 

ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดให้บริการของโรงภาพยนตร์ บลูพอรต์ ซินิเพล็กซ์ โรงหนังระดับเวิร์ลคลาสพร้อมท่ีนั่งวีไอพี ท่ีได้รับกระแสเรียกร้องจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเริ่มฉายภาพยนตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสง สีเสียง และโชว์ต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านมุมมอง Lifestyle entertainment ครบวงจร 

ที่สำคัญ บูลพอร์ต ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Big LED Screen 3 มิติ ขนาด 12.5 x 7 เมตร แห่งแรกและแห่งเดียวในหัวหินบริเวณดนหน้า Bluport ที่จะเป็นศนูยก์ลางในการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองหัวหิน การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม กีฬา ดนตรี ตลาด บริเวณ ลานกิจกรรม BluSqaure(บลูสแควร์) ด้านหน้าบูลพอร์ต หัวหิน เพื่อสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยว และการเปิดให้บริการของ “ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบฯ” ท่ีชั้น B เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างครบวงจร

ล่าสุด เปิดให้บริการ”เพลินไทย” ชั้น B ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างงาน เพิ่มช่องทางแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น เรียกว่าเป็นศูนย์โอทอปที่ใหญ่สุดในภาคใต้จะเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนนี้

“บลูพอรต์ หัวหิน เชื่อมั่นว่าจากแผนการรองรับดังกล่าว จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจและการจ้างงานในพื้นท่ีหัวหิน ภายใต้มาตรการรองรับท่ีรัดกุมและเหมาะสม บูลพอร์ต หัวหิน พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวไลฟ์ สไตล์ของเมืองหัวหิน ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19 พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนและผ่านการตรวจคัดกรอง ATK 100% เพี่อรองการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้ามาด้วยความมั่นใจแน่นอน” ผู้จัดการทั่วไปกล่าว

ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าด้วยศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่ผ่านมาตราฐาน SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ของสาธารณสุข และการรับวัคซีนของชาวหัวหินเกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ คือ ภูมิคุ้มกันหมู่ ที่จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ วันนี้ “หัวหิน ริชาร์จ” เราพร้อมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แน่นอน

เช่นเดี่ยวกับ นางกัญญา มโนเสงี่ยม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าแผนการตลาดของททท. ที่อยู่สำนักงานต่างประเทศ 25 สำนักงาน ได้พยายามทำเรื่องหัวหิน ซึ่งทางนักท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะมาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทันทีที่หัวหินประกาศอย่างเป็นทางการ และสาธารณสุขจังหวัดได้มีการจัดทำมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการสถานที่นั้นๆ ถ้าต้องการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ประกอบการ มาตรฐาน SHA จะต้องลงทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้น มันจะไปลิงค์กับระบบ SHABA ระบบการจองห้องพัก ที่เป็นมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดมา ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนหัวหินส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน SHA มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

สอดคล้องกับ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ แสดงความเห็นว่าจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดต้นๆ ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ มาพักผ่อนเป็นกลุ่มของแฟมิลี่ การท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและชะอำ เป็นกรอบแรกและให้ความสำคัญในการที่จะเปิดเมืองให้ได้เดิมกำหนดวัน 1 ตุลาคมนี้ แต่เนื่องจากความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนก็เลือนมาเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และมีความหวังว่าเราจะมีความพร้อม และกลุ่ม SME เพื่อรองรับชาวต่างชาติ

“หัวหิน รีชาร์จ” คือ ความพร้อมในการเปิดเมือง และการเปิดเมืองคือ การฉีดวัคซีน หัวหินมีความพร้อม 3-4 ข้อ ในการรองรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยว คือ ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย และใส่ใจคนรอบข้าง ตลอดจนเป็นเจ้าบ้านที่ดี เรามีคมนาคมที่ดีทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ  มีรถไฟรางคู่ ที่เรียกได้ว่า มีความพร้อม ทางเทศบาลมีการฉีดและทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เราต้องรู้เค้า รู้เรา ใส่แมส และเว้นระยะห่าง เราต้องดูแลนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความประทับใจ

ทุ่มกว่า 100 ล้าน Bluport Hua Hin Recharge กระตุ้นเที่ยวหัวหิน
 
“ภาครัฐได้ จัดแคปเปญ “ไทยเที่ยวไทย” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”  ซึ่ง 2 แคปเปญทางภาครัฐได้ผลักดัน และครั้งนี้จะดึงดูดใจในการลด 40 เปอร์เซ็นต์ และได้ส่วนลดอาหาร หลังจากเข้าพักแล้วก็ได้คูปอง อีก 600 บาท 

เรื่องเทคโนโลยี ทางโทรคมนาคมได้พยายามทำแพลตฟอร์ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ ไทยชนะ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหน ก็จะมีการเตือน เพื่อที่จะใช้ข้อมูลว่าจุดไหนมีอะไร ความพร้อมของเราดีเยี่ยม หัวหินเป็นเมืองเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ที่จะกลับมาเที่ยวแน่นอน” นางวาสนา กล่าว

ด้าน นายสาวิตร วงศ์สวรรค์ ผู้จัดการ ไทยเเอร์เอเชีย กล่าวถึงความพร้อมของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ว่าแอร์เอเชีย เปิดเที่ยวบินที่หัวหินเป็นที่แรกก่อนภูเก็ต อู่ตะเภา ก่อนทุกที  ซึ่งเป็น ไดเรกไฟท์ จะเริ่มบินวันที่ 15 ตุลาคมนี้ และในเดือน พ.ย. จะเปลี่ยนจากไฟล์เช้า มาเป็นไฟล์ดึก เพื่อดูพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ว่าเปลี่ยนไปลักษณะแบบไหน และมีการนำเทคโนโลยี มาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลดบัตรที่นั่ง และมีการสแกนใบหน้าเพื่อลดการสัมผัสกับลูกค้า

 และมีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น เป็นแอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และดิลิเวอร์รี  ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยทางแอร์เอเชีย ทำงานประสานกับสาธารณสุขจังหวัดและพนักงานเราได้รับวัคซีน 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว และมีการตรวจ ATK ทุกครั้ง เพื่อบริการลูกค้าบนเครื่องบิน  และมีการทำความสะอาดบนเครื่องบินทุกครั้ง การจำกัดผู้โดยสาร ตอนนี้เราเปิดขาย 75 เปอร์เซ็นต์ เรียก130 ท่าน ต่อไฟท์พร้อมให้บริการหัวหิน ริชาร์จ