“ทางเลือกใหม่ของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วย.. เทคนิคผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ”

“ทางเลือกใหม่ของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วย.. เทคนิคผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ”

“ทางเลือกใหม่ของการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วย.. เทคนิคผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ”

ในยุคของ “สังคมผู้สูงวัย ไม่เพียงแต่จำนวนผู้สูงวัยที่มากขึ้นเท่านั้น แต่เขาเหล่านั้นยังต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งภาวะสำคัญที่เป็น อุปสรรคต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรงจะมีอาการปวดเข่ามากเวลาลุกยืน เดิน และขึ้น-ลงบันได

นพ.นคริน  สายหยุดทอง ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางข้อสะโพกและข้อเข่า ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า สำหรับผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยา ฉีดยาหรือน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม แล้วไม่ได้ผลดีนั้น จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อลดอาการปวด และเพิ่มประสิทธิภาพของข้อเข่าให้กลับมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบเดิมนั้น จำเป็นต้องตัดกล้ามเนื้อข้อเข่า (Vastus muscle) บางส่วนออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเหยียดข้อเข่า ลุกยืน และขึ้นบันได ทำให้ในปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ” (Subvastus approach total knee arthroplasty) จึงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมมากขึ้น เริ่มจากประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น เป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการเปิดช่องใต้กล้ามเนื้อข้อเข่า โดยไม่ไปตัดกล้ามเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคแบบเดิมนั้น ส่งผลดีทำให้

  1. ผู้ได้รับการผ่าตัดมีแรงเหยียดข้อเข่าที่ดีขึ้น
  2. ใช้เวลาพักฟื้น และกายภาพบำบัดภายหลังการผ่าตัดลดลง
  3. การทำงานของกระดูกลูกสะบ้า เคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเทคนิคแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรง กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ 

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจรและระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่า ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วและปลอดภัยขึ้น

 “เทคนิคการผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

ทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ท่านมั่นใจ และกลับมาใช้ข้อเข่าได้ดีขึ้นอีกครั้ง