งานวิจัยชี้ "อิโนซิทอล" สารบำรุงไข่สำคัญ สำหรับสตรีมีบุตรยาก ช่วยเยียวยาปัญหา PCOS

งานวิจัยชี้ "อิโนซิทอล" สารบำรุงไข่สำคัญ  สำหรับสตรีมีบุตรยาก ช่วยเยียวยาปัญหา PCOS

หญิงผู้มีบุตรยากต้องรู้ "อิโนซิทอล"  คือ วิตามินตัวช่วยที่เยียวยาภาวะถุงน้ำในรังไข่ หรือ ภาวะ PCOS ที่ทำให้ไข่ไม่ตกเรื้อรัง ไข่ใบเล็ก ไข่ด้อยคุณภาพ ประจำเดือนขาดหาย ฮอร์โมนไม่สมดุล และนอกจากเป็นสารบำรุงไข่ ยังสำคัญต่อระบบประสาทด้วย

        ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ผู้ก่อตั้งเพจ Babyandmom.co.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก เพจที่ให้ความรู้ และการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Medicine เมื่อปี 2017 พบว่า ผู้หญิงที่มีบุตรยากเมื่อได้รับสารอาหารที่มีอิโนซิทอล (Inositol) เข้าไปในระหว่างกระบวนการเหนี่ยวนำให้ไข่ตก (Ovulation Induction) เพื่อที่จะไปทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือ ICSI พบว่าผู้หญิง ที่ทาน อิโนซิทอล (Inositol) เข้าไประหว่างการเหนี่ยวนำให้ไข่ตก (Ovulation Induction) หรือเรียกว่าช่วงที่มีกระตุ้นไข่ หรือก่อนที่จะมีการเก็บไข่ จะส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์สูง นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพตัวอ่อน (embryo) และช่วยลดการใช้ยากระตุ้นไข่ที่มากเกินไป  เพราะหากมีการใช้ยากระตุ้นมากเกินไปก็อาจจะส่งเอฟเฟกต์ให้เกิด ภาวะที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป หรือที่เรียกว่า  OHSS  ย่อมาจาก Ovarian Hyperstimulation Syndrome แทรกซ้อนในระหว่างกระตุ้นไข่ได้

         "มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการทานกรดโฟลิกและอินโนซิทอลโดยเฉพาะ ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Endocrinology เมื่อปี 2016 ของประเทศ Germany ได้ทำการศึกษากับผู้หญิงที่มีบุตรยาก 3,602 คน โดยให้ทานกรดโฟลิกและอิโนซิทอลเป็นเวลา 2-3 เดือน ปริมาณที่ให้ทานคือ โฟลิก 400 ไมโครกรัม  และ อิโนซิทอล 4 กรัม ต่อวัน ผลการศึกษาพบว่า 70% ของผู้หญิงที่ทำการทดลอง มีการตกไข่กลับมาเป็นปกติ 545 คน ตั้งครรภ์ คิดเป็น 15.1%  ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนลดลง  และมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงขึ้น ซึ่งเป็นฮอร์โมนจำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ ช่วยให้ผนังมดลูกฟอร์มตัวหนาขึ้น พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน" ครูก้อย - นัชชา ระบุ

163048035457  

       ครูก้อย - นัชชา ระบุอีกว่าา อีกงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Turkish-German Gynecological Association เมื่อปี 2018 ได้รวบรวมผลการศึกษาการเยียวยาผู้หญิงที่มีภาวะ PCOS โดยการให้ทานกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมร่วมกับอิโนซิทอล ดังนี้

       1. ทดลองกับผู้หญิง 92 คน ที่มีปัญหาเรื่องประจำเดือนขาด ประจำเดือน มาน้อย หรือมาห่างกันเกิน 35 วัน (oligomenorrhea) และมีภาวะ PCOS โดยให้ทานโฟลิก 400 ไมโครกรัม และ อิโนซิทอล 4 กรัมทุกวัน เป็นเวลา 12-16 สัปดาห์ พบว่า มีอัตราไข่ตกเพิ่มขึ้น น้ำหนักลดลง ฟองไข่เจริญเติบโตดีขึ้น ไขมันดี (HDL) เพิ่มขึ้น  

        2. ทดลองในผู้หญิง 25 คน ที่มีภาวะประจำเดือนขาดหาย หรือ บางรายไม่มีประจำเดือนเลยตั้งแต่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (amenorrhea) และมีภาวะ PCOS โดยให้ทานโฟลิก และอิโนซิทอล อย่างละ 4 กรัม ต่อวันเป็นเวลา 6 เดือน พบว่า รอบเดือนเริ่มกลับมาเป็นปกติขึ้น สมรรถภาพของรังไข่ดีขึ้น ฮอร์โมนเพศชาย เทสโทสเตอโรนลดลง 

         3. ทดลองในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 42 คน (ช่วงอายุ 18-40 ปี) ที่มีภาวะ PCOS โดยให้ทานโฟลิก 400 ไมโครกรัม และ อิโนซิทอล 4 กรัมทุกวัน เป็นเวลา 12-16 สัปดาห์ พบว่า ระดับอินซูลินและฮอร์โมนเพศชายแอนโดรเจนลดลง ช่วยเพิ่มค่าความทนต่อน้ำตาล (glucose tolerance) ซึ่งส่งผลดีต่อการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน  

163048072579

        ครูก้อย ระบุอีกว่า สำหรับ อาหารที่อุดมไปด้วย อินโนซิทอล ได้แก่   ตับ จมูกข้าวสาลี ถั่วลิสง ลูกเกด แคนตาลูป เกรปฟรุต กะหล่ำปลี บริเวอร์ยีสต์ และปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้มีบุตรยากนิยมใส่อินโนซิทอลเข้าไปด้วย โดยเฉพาะวิตามินเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก เนื่องจากสะดวกในการรับประทานและมีปริมาณที่เหมาะสม โดยผู้มีบุตรยากที่วางแผนเตรียมตั้งครรภ์ ควรเลือกทานวิตามินที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้มีบุตรยากที่เตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF หรือ ICSI ที่ต้องการจำนวนไข่ที่มีคุณภาพหลายใบ หรือคนที่มีปัญหา PCOS 

         

       "โฟลิกจำเป็นอย่างมากต่อผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ทุกคนที่องค์การอนามัยโลก  แนะนำให้ทานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาของตัวอ่อนอย่างสมบูรณ์ ลดอัตราทารกพิการแต่กำเนิด และอิโนซิทอลช่วยบำรุงไข่ให้อ้วนโต ปรับฮอร์โมนให้สมดุล ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ ไข่ตกเป็นปกติ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาอาหาร และวิตามินเพื่อเตรียมตั้งครรภ์สามารถดูข้อมูลและรายละเอียด ได้ที่เว็ปไซต์เบบี้แอนด์มัม  ทั้งนี้การบำรุงที่ดีช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และเพื่อให้ครรภ์นั้นเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด และสามารถทำความรู้จักกับอินโนซิทอลเพิ่มเติมได้ในรายการ Research ​Talk  "  ครูก้อย ระบุทิ้งท้าย.