ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 กันยายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสิน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 09/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 208 E 6025152

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 210 ก 1485935

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,915 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

0281187          1010499          3843774          5433790          9720744

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 201 - 204     620 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท

งวดที่ 205 - 211     3,210 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0595775          1069896          1416800          1979497          4532086

4991060          5466190          5713069          6279271          6873579

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     5,745 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท

2350913          4570252          4756514          4814174          5161840

5603059          6611133          7047147          7276391          7683326

7880624          9177604          9397367          9539204          9735435

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202     46,786 อันดับ     อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204     12,790 อันดับ     อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206     73,259 อันดับ     อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 211     245,994 อันดับ     อันดับละ 50 บาท

2568

เลขท้าย 3 ตัว     ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202     467,836 อันดับ     อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204     127,874 อันดับ     อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206     732,575 อันดับ     อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 211     2,459,719 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

756

163047438220

163047439212