เช็คปฏิทิน 'วันหยุด' กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เช็คปฏิทิน 'วันหยุด' กันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

รู้ยัง? "วันหยุด" เดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นคือ "วันมหิดล" ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ ครม. เคาะเพิ่มขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ "ผ่อนคลายล็อกดาวน์" ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้ประกันตน ที่จะได้ยื่น "ทบทวนสิทธิ" เพื่อขอรับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" เป็นวันแรก! อีกเช่นกัน นอกจากนี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี "วันหยุด" กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ ครม. เมื่อปลายเดือน ธ.ค.2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนคนไทยมาเช็ควันหยุดยาวประจำเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เนื่องจากว่าในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ "วันมหิดล" ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และทำให้มีวันหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 • วันหยุดยาวเดือนกันยายน (วันมหิดล)

ช่วงเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วัน คือ วันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

- ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

- เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

- อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

 • "วันมหิดล" ธนาคารก็หยุดด้วย

วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

 • วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน (อ้างอิง : bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions)

สำหรับวันหยุดในเดือนที่เหลือถัดไปของปี 2564 มีดังนี้

วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 ได้แก่

 • 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
 • 22 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 • 6 ตุลาคม ประเพณีสารทเดือนสิบ (วันหยุดประจำภาคใต้)
 • 21 ตุลาคม ประเพณีเทศกาลออกพรรษา (วันหยุดประจำภาคกลาง)

วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 ได้แก่

 • 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
 • 31 ธันวาคม วันสิ้นปี