'วันสารทจีน 2564' วันประตูนรกเปิด แนะวิธีทำบุญและบอกสิ่งห้ามทำ โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

'วันสารทจีน 2564' วันประตูนรกเปิด แนะวิธีทำบุญและบอกสิ่งห้ามทำ โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

“วันสารทจีน 2564” เชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด ที่มาของวันนี้เป็นอย่างไร ทำไมถึงต้องทำบุญ รวมถึงห้ามทำสิ่งใดในวันสารทจีน มาหาคำตอบได้จาก “อาจารย์ คฑา ชินบัญชร”

วันสารทจีน 2564ตรงกับ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน และในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 อาจารย์ คฑา ชินบัญชร เล่าว่า สารทจีนเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงถึงความกตัญญู โดยมีการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะถือว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด ให้วิญญาณคนตายกลับมาโลกมนุษย์เพื่อรับบุญกุศลได้ และยังสามารถทำบุญให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เหล่าวิญญาณเร่ร่อนต่างๆ ได้อีกด้วย และสีเสื้อที่ควรใส่ในวันสารทจีนปีนี้คือ สีแดง สีฟ้า สีน้ำเงิน และสีม่วง

ชาวจีนเชื่อว่า พระกษิติครรภโพธิสัตว์ หรือ องค์ตี่จั่งอ๊วงโพธิสัตว์ จะเสด็จลงไปยังนรกภูมิ กระแทกคฑาปลดปล่อยห่วงโซ่ (ในยุคปัจจุบันถ้าให้เห็นภาพก็คือ กำไล EM) เพื่อให้ดวงวิญญาณขึ้นมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ชาวจีนกล่าวถึงรูปลักษณ์ของท่านว่า มีรัศมีเปล่งรอบพระเศียรซึ่งปลงพระเกศาหัตถ์ทรงจับไม้เท้าซึ่งใช้เปิดประตูนรก อีกหัตถ์หนึ่งทรงถือแก้วจินดามณี (แก้วสารพัดนึก) เพื่อประทานแสงสว่างท่ามกลางความมืด

ปณิธานของพระองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตรมหายานต่างๆ ระบุว่าจะทรงรับภาระในการสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ในอยู่ในกามภูมิทั้งหกในโลก อันได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสูร เดรัจฉาน มนุษย์ และเทพ (หมายความถึง สวรรค์ฉกามาพจรทั้ง 6 ชั้น) ตลอดยุคระหว่างศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าและพระศรีอริยเมตไตรย

162936191540

บทความที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงเวลานี้ลูกหลานชาวจีนจะจัดอาหารเพื่อไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน และไหว้ผีไม่มีญาติ เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษอำนวยพร ปกปักรักษาครอบครัว ลูกหลานให้ทำมาค้าขายมั่งคั่ง สำเร็จ การงานก้าวหน้า และเป็นการทำบุญกับวิญญาณไร้ญาติ วิญญาณเร่ร่อนต่างๆ ให้ได้รับส่วนบุญ อานิสงส์นี้จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นเป็นสิริมงคลไร้อุปสรรคในชีวิต

ลำดับการไหว้วันสารทจีน 2564” ที่ถูกต้อง

เช้า ไหว้เจ้าที่ (ตี่จู๊เอี๊ย), พระ(ห้องพระ, หิ้งพระ)

สาย ไหว้บรรพบุรุษ (หลังจากไหว้พระ, เจ้าที่)

บ่าย ไหว้ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ (วิญญานเร่ร่อน) ชาวจีนให้เกียรติเรียกพี่น้องที่ดี

อาหารและของไหว้บรรพบุรุษ

  • ข้าวสวย
  • ชุดอาหารคาวหวาน  5 อย่าง เช่น เป็ด ไก่ หมู ปลา และที่สำคัญต้องมีน้ำแกง
  • น้ำชาหรือเหล้าจีน
  • ของหวาน 3 หรือ 5 อย่างเช่น ขนมเทียน ขนมเข่ง ถ้วยฟู
  • ผลไม้ 5 อย่าง
  • กระดาษเงินกระดาษทอง

สิ่งที่ห้ามทำช่วงสารทจีน

เนื่องจากเป็นวันที่ประตูนรกเปิด จึงมีวิญญาณมากมายมาสู่โลกมนุษย์ ทั้งวิญญาณที่ดีและไม่ดี ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย ชาวจีนเชื่อว่าไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ นั่นคือ

1. ห้ามแต่งงานในเดือนนี้

2. ห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้

3. ห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกในเดือนนี้

4. ห้ามซื้อ-ห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้

5. ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้

6. ห้ามดำเนินการเริ่มธุรกิจในเดือนนี้

7. ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนในเดือนนี้

บทสวดมนต์ปกป้องคุ้มกันภัย

บทสวดพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า (9จบ)

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

สวด นำมอ ตี่จ้างหวาง ผ่อสัก ม่อฮอสัก ขอนอบน้อมแด่พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน 2564”

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร แนะนำว่า ในช่วงสารทจีนนั้น ควรทำบุญบริจาคที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต เช่น โลงศพผ้าห่อศพ น้ำมันเตาเผาศพ สร้างหรือบูรณะเมรุ ทำบุญให้ผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ เป็นต้น

162936259223