‘นาฬิกา’ Rolex หนุน 5 โครงการกล้าหาญสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน

‘นาฬิกา’ Rolex หนุน 5 โครงการกล้าหาญสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน

“นาฬิกา” Rolex ร่วมสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน ประกาศสนับสนุน 5 โครงการทำเพื่ออนาคตที่ดีของโลกโดย 5 นักบุกเบิกจากห้าสาขาวิชาชีพ พร้อมคว้ารางวัล Rolex Awards for Enterprise ประจำปี 2564

นาฬิกา Rolex (โรเล็กซ์) ประกาศรายนามผู้บุกเบิกจำนวน 5 คน ซึ่งได้รับตำแหน่งบุคคลอันทรงเกียรติในฐานะผู้ได้รับรางวัล Rolex Awards for Enterprise จากโครงการอันกล้าหาญและเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ของพวกเขา พร้อมด้วยศักยภาพที่จะสรรค์สร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ได้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2564

Rolex Awards ริเริ่มขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อน เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของ "นาฬิกา Oyster" ซึ่งเป็น นาฬิกาข้อมือกันน้ำเรือนแรกของโลก ภายใต้โครงการดังกล่าว Rolex สนับสนุนบุคคลที่มีความโดดเด่นผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ปกป้องสิ่งแวดล้อม ผ่านการช่วยรักษาถิ่นที่อยู่และสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์

สำหรับปี 2564  ผู้ทรงเกียรติที่ได้รับรางวัลท้ังห้าท่านมาจากทั่วทุกมุมโลก ต้ังแต่ประเทศบราซิล ชาด เนปาล สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีท้ังนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักอนุรักษ์นักสำรวจขั้วโลก ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและนักภูมิศาสตร์ รวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนี้

162530123284

Felix Brooks-church กับโครงการ "เครื่องเพิ่มสารอาหาร" ในแทนซาเนีย

 Felix Brooks-church จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

มร.ฟีลิกซ์ ต่อสู้กับ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในประเทศแทนซาเนีย โดยการพัฒนา 'เครื่องเพิ่มสารอาหาร’ เพื่อใช้กับโรงโม่แป้งในชนบท ซึ่งช่วยเพิ่มสารอาหารรองที่สำคัญในอาหารหลัก

162530137652

Hindou Oumarou Ibrahim บุกเบิกสร้างแผนที่ทรัพยากรธรรมชาติ ณ พรมแดนกึ่งทะเลทราย

Hindou Oumarou Ibrahim จากประเทศชาด

ฮินดูว์นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง แผนที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และป้องกันปัญหาความขัดแย้งอันมีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศ ณ ทะเลทรายซาเฮล (Sahel) เป็นเขตรอยต่อบริเวณกึ่งทะเลทราย บริเวณทะเลทรายสะฮารา แบ่งทวีปแอฟริกาเป็นเหนือและใต้ ตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนทะเลแดง ซาเฮลเป็นภาษาอาหรับ มีความหมายว่า 'ชายหาด'

162530152811

Rinzin Phunjok Lama อนุรักษ์ระบบนิเวศทรานส์-หิมาลัย

Rinzin Phunjok Lama จากประเทศเนปาล

มร.รินซินทำงานเพื่อปกป้องระบบนิเวศอันสมบูรณ์หลากหลายของภูมิภาค ทรานส์-หิมาลายัน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

162530161568

Gina Moseley นักสำรวจขั้วโลก

Gina Moseley จากสหราชอาณาจักร

จีน่ามีจุดมุ่งหมายที่จะนำคณะสำรวจทีมแรกเข้าสำรวจ กลุ่มถ้ำที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของโลก  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มนุษย์มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอาร์กติก

162530172186

Luiz Rocha นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Luiz Rocha จากประเทศบราซิล

มร.ลุยซ์ทำการสำรวจและปกป้องแนวปะการัง Mesophotic รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพของเหล่า แนวปะการังในมหาสมุทรอินเดีย และส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศเหล่านี้ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก

โรเล็กซ์ ริเริ่มรางวัล Rolex Awards ขึ้นเมื่อ 45 ปีก่อน เพื่อเฉลิมฉลองการ ครบรอบ 50 ปีของนาฬิกา Oyster ซึ่งเป็นนาฬิกาข้อมือกันน้ำเรือนแรกของโลก ภายใต้โครงการดังกล่าว Rolex สนับสนุนบุคคลที่มีความโดดเด่นผู้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ที่สร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้ ปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านการช่วยรักษาถิ่นที่อยู่และสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์

162530287125

Rolex ร่วมสนับสนุน โครงการ Mission Blue ของ Sylvia Earle

Rolex Awards คือหนึ่งในสามส่วนหลักของ โครงการ Rolex Perpetual Planet ที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนเหล่าบุคคลที่มีส่วนในการสรรค์สร้างโลกให้ดีกว่าที่เคย ซึ่งในปัจจุบันได้ร่วมสนับสนุน โครงการ Mission Blue ของ Sylvia Earle เพื่ออนุรักษ์บรรดามหาสมุทร และขยายความร่วมมือกับ National Geographic ที่เป็นพันธมิตรกับ Rolex มาต้ังแต่ปี1954 เพื่อทำความเข้าใจสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

“โครงการที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 155 โครงการจากช่วงเวลาเกือบครึ่งศตวรรษนั้น ต่างเป็นโครงการที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ โดยมีคนหลายล้านคนบนโลกเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์” Arnaud Boetsch ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Rolex กล่าวและว่า ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติแต่ละท่านต่างโดดเด่นทั้งด้านผลงาน ความเป็นเลิศ และความสำเร็จ โดยแต่ละโครงการได้สะท้อนถึงคุณค่าที่เป็นรากฐานของ Rolex มาตั้งแต่เริ่มต้น

162530242622

5 บุคคลทรงเกียรติซึ่งได้รับรางวัล Rolex Awards for Enterprise 2021

บุคคลผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติท้ัง 5 ท่านในปี 2564 ได้รับเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัล Rolex Awards ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระจากทั่วโลก โดยสมาชิกของคณะกรรมการท้ัง 10 ท่าน ได้แก่

  • Meena Ganesh ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคโนโลยีจากอินเดีย
  • Toshiyuki Kono ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านมรดกทางวัฒนธรรมจากญี่ปุ่น
  • Louise Leakey นักบรรพชีวินวิทยาและมานุษยวิทยาจากเคนยา
  • Chris Lintott นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์จากสหราชอาณาจักร
  • Wanjira Mathai นักสิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศจากเคนยา
  • Sam Myers นักวิทยาศาสตร์การวิจัยและแพทย์จากสหรัฐอเมริกา
  • Konstantin Novoselov นักฟิสิกส์และเจ้าของรางวัลโนเบลจากรัสเซียและสหราชอาณาจักร
  • Jon Paul Rodríguez นักนิเวศวิทยาและนักชีววิทยาการอนุรักษ์จากเวเนซุเอลา
  • Norbu Tenzing ผู้ดำเนินงานด้านมนุษยธรรมและนักสิ่งแวดล้อมจากสหรัฐอเมริกา
  • Zhu Dajian ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากจีน

คณะกรรมการผู้ตัดสินได้ประชุมผ่านทางออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายนปี 2563 เพื่อคัดเลือกผู้ทรงเกียรติจากรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ท่าน โดยมีผู้สมัครท้ังสิ้น 1,659 ท่าน จาก 139 ประเทศ

ประเทศที่มีผู้สมัครมากเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ผู้สมัครชาวอเมริกัน (ร้อยละ 13) บราซิล (ร้อยละ 10) และไนจีเรีย (ร้อยละ 7)

ขณะที่อายุเฉลี่ยของผู้สมัครนั้นไม่ถึง 40 ปี (ร้อยละ 39.4) โดยร้อยละ 26 ยังมีอายุไม่ถึง 30 ปี ผู้สมัครที่มีอายุน้อยที่สุดคือ 18 ปี และสูงสุดคือ 86 ปี ท้ังหมดนี้ร้อยละ 34 เป็นสตรี และกว่าร้อยละ 50 จากจำนวนผู้สมัครท้ังหมดมาจากสาขาสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 34) รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (ร้อยละ 26)

สำหรับบุคคลผู้ได้รับรางวัล Rolex Awards ท้ังห้าท่าน จะได้รับเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของพวกเขา และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย อาทิ การประชาสัมพันธ์โครงการไปทั่วโลก ซึ่งมักจะก่อให้เกิดแรงสนับสนุนเป็นวงกว้าง

งานเฉลิมฉลองให้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจะจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์สิ้นปี 2564