ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง เฟส 3' คนเก่า คนใหม่ ทำไม่เหมือนกัน! เช็คช่องทางและวิธีลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง เฟส 3' คนเก่า คนใหม่ ทำไม่เหมือนกัน! เช็คช่องทางและวิธีลงทะเบียนที่นี่

รวมช่องทางและวิธี "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3" ทั้งสำหรับคนเก่าที่เคยได้รับสิทธิ "คนละครึ่ง เฟส1" และ "คนละครึ่งเฟส2" และคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับ "สิทธิละครึ่ง" มาก่อน

14 มิ.ย. 64 ดีเดย์ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3" เพื่อรับสิทธิ "เงินเยียวยา" 3,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วง "โควิด-19" โดยครั้งนี้เยียวยาครอบคลุม 31 ล้านคน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส1-2 มาแล้ว 15 ล้านคน และกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาอีก 16 ล้านคน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยมีวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ ดังนี้ 

 1. กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง 

ช่องทางรับสิทธิ : แอพฯ "เป๋าตัง"

วิธีการรับสิทธิ : ลงทะเบียนใหม่ ในแอพฯ "เป๋าตัง" ใน วันที่ 14 มิ.ย. 64 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

คนละครึ่งเฟส 3

 2. กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน 

ช่องทางรับสิทธิ : www.คนละครึ่ง.com  ลงทะเบียนได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

วิธีการรับสิทธิ : ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ 

1) ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เลือกเมนู "ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน" 

162348255255

162358424842

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

  •  "เงินคนละครึ่งเฟส3" ได้วันไหน ? 

สิทธิใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส3 วงเงินรวม 3,000 บาท/คน จะไม่ได้รับเป็นก้อนเดียว แต่จะมีการแบ่งโอนเงินเข้าเป๋าตัง 2 รอบ 

- รอบแรก เดือน ก.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท 

- รอบที่สอง เดือน ต.ค.-ธ.ค. 64 จำนวน 1,500 บาท 

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการเท่านั้น หากมีคำถามเกี่ยวกับการ
"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง การลงทะเบียน และการใช้งานแอพฯ เป๋าตัง หมายเลข 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: คนละครึ่ง