บูชา 'พระอุปคุต' ในวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) 26 พฤษภาคม 2564 โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

บูชา 'พระอุปคุต' ในวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) 26 พฤษภาคม 2564 โดย อาจารย์ 'คฑา ชินบัญชร'

ในคืนวันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 64 เวลา 21.00 – 24.00 น. เป็นช่วงที่ควรบูชา “พระอุปคุต” ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้บูชาและใส่บาตรกับท่าน ชีวิตจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรง รักยืนยาว

การบูชา "พระอุปคุต" ในวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) ครั้งนี้ทางภาคเหนือ ชาวล้านนาจะมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน โดยจะทำกันในเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคาร ส่วนภาคกลางจะทำในคืนวันพุธ ที่เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ บางปีอาจจะมีเพียงครั้งเดียว หรือ 2 ครั้ง และบางปีก็ไม่มีเลย  

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวถึงความเชื่อว่า พระอุปคุต พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มาก จะออกจากการจำพรรษาเหาะขึ้นมาจากมหาสมุทร (หรือสะดือทะเล) โดยจะแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกมาโปรดสัตว์ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวยเป็นเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงรักยืนยาว บังเกิดแต่สิ่งดีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

"พระอุปคุตเป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชื่อ "อุปคุต" แปลว่า ผู้คุ้มครองรักษา พระอุปคุตมีบทบาทสำคัญในการทำสังคายนาครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือท่านได้ช่วยปราบพญาวสวัตตีมาร ที่มาทำลายงานฉลองเจดีย์ 84,000 องค์ และพิธีสังคายนาพระไตรปิฏก จนพญามารพ่ายแพ้ เมื่อครั้งมีการทำสังคายนาพระไตรปิฏก เหล่าพระอริยะได้อัญเชิญพระอุปคุต ไม่ให้มารทำลายพิธี ครั้งเสร็จพิธี เป็นเวลาล่วงเลยเพล(เวลาพระฉันท์) พระอุปคุตกลับไปที่กุฎิใต้น้ำ แหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์ (ดูเวลา) ด้วยอำนาจบารมี พระอาทิตย์ชักรถทรง ถอยหลังเวลากลับ เพื่อให้พระอุปคุตได้ฉันข้าว จึงเป็นที่มาของ พระอุปคุต เอียงคอจกบาตรหรือ คนไทยรู้จักกันในนาม พระจกบาตร นั่นเอง"

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีบูชา ของไหว้ และใส่บาตรถวายข้าวพระอุปคุต

  1. นำข้าวสุก, ข้าวเหนียว ใส่ถ้วยตะไลหรือชามพร้อมน้ำ 1 แก้ว ใส่ถ้วยตั้งหน้า พระอุปคุต บนหิ้งพระ หรืออัญเชิญมาไว้นอกชายคาก็ได้
  2. จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 คู่
  3. กล่าวคาถาบูชาพระอุปคุต ตั้งจิตระลึกถึงพระอุปคุตมารับบิณฑบาตร 
  4. อธิษฐานจิต นึกถึงคุณความดีที่เราได้ทำเป็นที่ตั้ง และการใส่บาตรบูชาพระอุปคุตในวันเพ็ญพุธ (เป็งปุ๊ด) นี้ ขอบารมีองค์พระอุปคุตเถระเจ้าได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล) เหลือกินเหลือใช้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน ให้มีคนรัก และมีรักยั่งยืน ให้มีบารมี (ความดี) ครบถ้วน รอระยะเวลาสักครู่ในช่วงเวลานี้เราอาจจะสวดธรรมจักร หรือบทบารมี 30 ทัศ จะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาที พร้อมทั้งอธิษฐานจิตถวายบุญกุศลและแผ่เมตตาให้องค์พระอุปคุต เทวดาประจำตัว และเจ้ากรรมนายเวร 
  5. ลาข้าวสุกและน้ำ นำมาไว้ที่พื้นดิน หรือต้นไม้เพื่อให้กับสัมภเวสี หรือนำน้ำรดพื้นดิน
  6. อย่าลืม! ดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนด้วย 

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฎฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะ มหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิฯ

162184942326