ตรวจผล 'สลากออมสิน' งวด 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจผล 'สลากออมสิน' งวด 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจผลรางวัล "สลากออมสิน" งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำหรับสลากออมสินพิเศษ และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

ผลรางวัล สลากออมสิน พิเศษ งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำหรับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี มีผลรางวัล ดังนี้ 

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 6 C 9688683

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 6 X 0388458

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,520 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

1272336  2253399  2711137  7819815  8237078

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง

งวดที่ 3 - 4 770 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 2,270 อันดับ อันดับละ 800 บาท

0897265  1872127  2204879  2593816  2621030

4444057  5299849  7286338  7410352  9734336

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง

งวดที่ 3 - 4 1,155 อันดับ อันดับละ 500 บาท

งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 3,405 อันดับ อันดับละ 200 บาท

0637685  0918774  1320078  2005418  3110553

4603594  4673212  5653154  5757552  6460370

6747090  6996092  8030565  8086060  9163821

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง

งวดที่ 3 76,062 อันดับ อันดับละ 50 บาท

งวดที่ 4 75,084 อันดับ อันดับละ 25 บาท

งวดที่ 5 - 8 และงวดที่ 601 449,120 อันดับ อันดับละ 20 บาท

หมายเลข 0786  2329

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจรางวัล "สลากออมสิน" ด้วยระบบดิจิทัล สามารถตรวจได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ คลิกที่นี่

162114940142

ที่มา: ออมสิน