ตรวจผล 'สลาก ธ.ก.ส.' ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจผล 'สลาก ธ.ก.ส.' ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจผลสลากออมทรัพย์ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผลตรวจออกรางวัล "สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "สลาก ธ.ก.ส." 

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 2 ครั้งที่ 33 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 15 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 31 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 24 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 9 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 21 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

  •  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท 

ชุดเกษตรมั่นคง 2 คือ PJ 1 4 0 1 1 5 3

ชุดเกษตรมั่นคง 3 คือ RM 1 4 0 1 1 5 3

  •  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท 

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 คือ น0 1 4 0 1 1 5 3

ชุดเกษตรมั่นคง 5 คือ งS 1 4 0 1 1 5 3

  •  รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000,000 บาท 

ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 คือ ป9 1 4 0 1 1 5 3

  •  รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 2 รางวัลละ 150,000 บาท และชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 2 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท เลขที่ออก 1 4 0 1 1 5 3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

162114453355

162114466150

ที่มา: ธ.ก.ส.