SONP ผนึกกําลัง Space Flares Agency ยกระดับวงการประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

SONP ผนึกกําลัง Space Flares Agency ยกระดับวงการประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) และบริษัท สเปซ แฟลร์ส จํากัด (Space Flares Co.,Ltd.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เป็นการรวมกันของสื่อชั้นนําระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวแต่ละรายโดยตรง

นอกจากนี้ สมาคมยังส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หรือสร้างความเข้าใจของเว็บไซต์ในสังกัดทั้งหมดกับภาคธุรกิจ ภาครัฐ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของผู้สื่อข่าว ผู้ดูแลระบบ นักการตลาดและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 29 องค์กร ได้แก่ ไทยรัฐ, สยามกีฬา, PPTVHD36, ผู้จัดการ, Spring news, MCOT, เดลินิวส์, ดาราเดลี่, สยามดารา, โพสต์ทูเดย์, เชียงใหม่นิวส์, SMM Sport, ขอบสนาม, Bright Today, ไทยโพสต์, สงขลาทูเดย์, กรุงเทพ ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, เนชั่นทีวี, เนชั่นสุดสัปดาห์, เนชั่นไทยแลนด์, สํานักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, NEW18, ประชามติตราด, อมรินทร์, Workpoint today, บ้านเมือง

161702787277

บริษัท สเปซ แฟลร์ส จํากัด (Space Flares Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือ Zpace Holding Co.,Ltd. กลุ่มบริษัทสร้างสรรค์ผลงานโฆษณามากมายที่แยกตัวออกมาเพื่อเน้นการทําสื่อประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เพื่อพัฒนา วงการสื่อประชาสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีรูปแบบการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งยังมี Platform ออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนารูปแบบการทํางานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปัจจุบัน บริษัท สเปซ แฟลร์ส จํากัด เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ชั้นนําที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย

161702787855

การร่วมมือกันระหว่างสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) และ บริษัท สเปซ แฟลร์ส จํากัด ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการยกระดับวงการประชาสัมพันธ์ไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ