เรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ขยายระยะเวลาวิ่งฟรีถึงกลาง มี.ค.นี้

เรือโดยสารไฟฟ้าสายแรกแห่งลำน้ำเจ้าพระยา นวัตกรรมฝีมือคนไทย 100%

เรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ขยายระยะเวลาวิ่งฟรีถึงกลาง มี..นี้

เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry คือเรือไฟฟ้าภายใต้การออกแบบโดยทีมงานบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และถือเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าลำแรกของประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบันเรือไฟฟ้า MINE Smart Ferry อยู่ระหว่างการทดลองวิ่งให้บริการฟรีแก่ประชาชน จากท่านนทบุรี – ท่าสาทร ซึ่งตั้งแต่วันที่​ 1-15 มีนาคม​ สามารถขึ้นเรือได้ฟรี

161535362480

รู้จักเรือ MINE Smart Ferry

เรือ MINE Smart Ferry ออกแบบและสร้างในรูปแบบคาตามารารันที่ล้ำสมัย ตัวเรือประกอบจากวัสดุอลูมิเนียอัลลอยด์ เรือมีขนาดกว้าง 7 เมตร และยาว 24 เมตร ภายในเรือติดระบบปรับอากาศและระบบฆ่าเชื้อในอากาศ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 250 คน สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 18 น็อต

ด้านระบบพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ได้นำเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนที่ผลิตในกลุ่มของ EA มาพัฒนาสำหรับใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยความจุถึง 800 กิโลวัตต์ชั่วโมง และสามารถอัดประจุไฟฟ้าจากสถานีชาร์จDC Fast Charge EA Anywhere เทคโนโลยีของกลุ่ม EA ได้ด้วยเวลาเพียง 15-20 นาที สามารถเดินทางได้ระยะทางสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การมาของเรือโดยสารไฟฟ้าของกลุ่ม EA ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นจุดสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่กลุ่ม EA มีเพื่อขยายไปยังยานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ และสร้างประสบการณ์การเดินทางบนนวัตกรรมที่ล้ำสมัยให้กับคนไทยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดของ MINE Smart Ferry ที่ถือว่ามีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม นั่นคือการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันของไทย

ผลการวิจัยระหว่างเรือไฟฟ้ากับเรือน้ำมันดีเซลจะพบว่า เรือไฟฟ้าจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission Reduction) ได้ถึง 12,771 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/y) และประหยัดการใช้น้ำมันจากฟอสซิลได้ถึง 4,730,000 ลิตร/ปี เมื่อให้บริการครบทั้งโครงการทั้งหมด 27 ลำ โดยคิดจากการให้บริการ 6 ทริป/วัน (365 วัน) และเรือใช้น้ำมัน 1 ลำใช้ดีเซล 80 ลิตร ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.2159 tCO2e/y ต่อ 1 ทริป

มาตรฐานความปลอดภัย

เรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นเรือโดยสารไฟฟ้าลำแรกของประเทศ ผ่านการตรวจสอบ การทดสอบระบบความปลอดภัย และการเดินเรือตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า และได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้เริ่มเปิดทดลองให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ด้วยยานพาหนะไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษทางอากาศและ PM 2.5 และไม่มีเสียงดังรบกวน โดยคาดว่าเรือโดยสารไฟฟ้าจำนวนรวมทั้งหมด 27 ลำ จะเริ่มให้บริการทั้งแบบเรือโดยสารประจำทาง และเรือท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ได้ในช่วงกลางปี 2564 เป็นต้นไป เชื่อมต่อระบบ รถ-ราง-เรือ และส่งเสริมนโยบายการคมนาคมไร้รอยต่อ (Seamless Transportation) ของภาครัฐ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาระบบตั๋วโดยสารร่วมกัน (EMV Card) ต่อยอดโครงการสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งโดยสารสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกับกรมเจ้าท่าในการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือต่างๆ ให้มีมาตรฐานและมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เช่น ท่าเรือสะพานพระพุทธยอดไฟฟ้า ให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาติดตั้งในท่าเรือ เพื่อแจ้งข้อมูลการบริการให้ผู้โดยสารผ่านทาง Digital Signage เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และจะต่อดยอดไปยังท่าเรือพระปิ่นเกล้าต่อไป โดยเบื้องต้นใช้งบประมาณไปประมาณ 10 ล้านบาท

161535358510

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook page: MINE Smart Ferry

Website: www.minesmartferry.com

Line: @minesmartferry