วิธีเติมเงิน 'คนละครึ่งเฟส 2' และวิธีใช้เงิน 'เป๋าตัง' พร้อมใช้จ่าย 1 ม.ค. 64

วิธีเติมเงิน 'คนละครึ่งเฟส 2' และวิธีใช้เงิน 'เป๋าตัง' พร้อมใช้จ่าย 1 ม.ค. 64

เปิดขั้นตอน เติมเงิน 'คนละครึ่งเฟส 2' เข้าแอพพลิเคชั่น 'เป๋าตัง' พร้อมวิธีใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งก่อนเริ่มใช้จ่ายจริง 1 ม.ค. 64

การเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ใน G-Wallet เพื่อใช้จ่ายในโครงการ "คนละครึ่ง" ที่ทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมขั้นตอนการเติมเงิน เข้าแอพพลิเคชั่นได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. เติมเงินผ่าน Mobile Banking หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ 

การเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ผ่าน Mobile Banking จะต้องเลือกที่เมนูชื่อแอพพลิเคชั่นธนาคาร (หมายเลข 1 ตามภาพ)

160914085620

จากนั้นจะมี "รหัส G-Wallet ID สำหรับเติมเงิน" 15 หลัก โชว์ขึ้นมา จากนั้นจะต้องทำขั้นตอน ดังนี้

1) กดคัดลอก รหัส G-Wallet ID 15 หลัก

2) เมื่อกดคัดลอกรหัสแล้ว ให้เปิดแอพพลิเคชั่นที่เป็น Mobile Banking ที่ต้องการเติมเงิน ก่อนไปที่เมนู "เติมเงิน" > "เติมเงินพร้อมเพย์" หรือ "E-Wallet" หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่า PromtPay e-Wallet

3) นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม และคลิกเติมเงินตามปกติ เป็นอันเรียบร้อย

 2. เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ 

160914070260

1) เลือกเมนู "เติมเงินเข้า G-Wallet"

2) เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 

3) เลือกเมนู "QR พร้อมเพย์" (หมายเลข 2 ตามภาพ)

4) กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์มือถือ

5) เปิดแอพพลิเคชั่นธนาคารที่มีเพื่อเติมเงิน โดยเลือกเมนู "สแกน" หรือ "สแกนจ่าย"

6) คลิกกดที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ 

 3. เติมเงินผ่านตู้ ATM 

"คนละครึ่ง" สามารถเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถเลือกเติมเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่ต้องการ

ทั้งนี้ แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM แตกต่างกันไป ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาให้ดู 1 ธนาคาร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

160914071921

1) เลือกเมนู "เติมเงินเข้า G-Wallet"

2) เลือก "ตู้ ATM" (หมายเลข 3 ตามภาพ)

3) เลือกประเภทบัญชี

4) เลือก "เติมเงินพร้อมเพย์"

5) กดหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงินที่ต้องการลงไป

6) ตรวสอบข้อมูล

7) เลือกยืนยันการทำรายการ

ทั้งนี้ เมื่อเติมเงินเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" แล้ว สามารถนำไปใช้จ่ายค่าสินค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ หรือไม่เกิน 14 ม.ค. 64 

  •  วิธีใช้จ่ายเงินโครงการ "คนละครึ่ง" ในแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" 

160914115318