เช็คอีกครั้ง! 'ช้อปดีมีคืน' สินค้าอะไรที่ 'ลดหย่อนภาษี' ได้บ้าง?

เช็คอีกครั้ง! 'ช้อปดีมีคืน' สินค้าอะไรที่ 'ลดหย่อนภาษี' ได้บ้าง?

เช็คอีกครั้ง! มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ซื้อสินค้าและบริการอะไรบ้างถึงจะได้ "ลดหย่อนภาษี"? และสินค้าอะไรไม่เข้าร่วมมาตรการ

เช็ครายละเอียดมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" กันอีกครั้ง ก่อนจะไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2563 ที่จะต้องยื่นภาษีในช่วงเดือนมีนาคม 2564 

มาตรการช้อปดีมีคืน เป็นมาตรการรัฐที่กำหนดให้ประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเปิดให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าและบริการ แล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งกำหนดว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่สิทธิเข้าร่วมมาตรการนี้ มี 2 กลุ่ม คือ 1.ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 2.ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการ "คนละครึ่ง" ไปแล้ว 

โดยมาตรการช้อปดีมีคืน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผู้ที่จะซื้อสินค้าต้องซื้อกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น 

ทั้งนี้สินค้าและบริการที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น ได้แก่

1.สินค้าและบริการทั่วไป

2.สินค้า OTOP และ

3.หนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ขณะเดียวกันก็มีข้อยกเว้น กลุ่มสินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีอยู่ 6 ประเภทหลัก ได้แก่

1.เหล้า เบียร์ ไวน์

2.บุหรี่หรือยาสูบ

3.ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ

4.ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ

5.ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์

6.ค่าบริการจัดนำเที่ยว

7.ค่าที่พัก โรงแรม

อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำรายการสินค้าและบริการที่ซื้อไปลดหย่อนภาษี จึงจำเป็นที่จะต้องขอเอกสาร หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับการนำไปลดหย่อนภาษีจากร้านค้าและผู้ประกอบการด้วยทุกครั้ง 

160347301959