เกาะติด 'สถานการณ์น้ำ' จับตา 'ลำพระเพลิง-หนองปลาไหล' ปริมาณน้ำสูงเกิน 100%

เกาะติด 'สถานการณ์น้ำ' จับตา 'ลำพระเพลิง-หนองปลาไหล' ปริมาณน้ำสูงเกิน 100%

เกาะติดสถานการณ์น้ำ ทั้ง 4 เขื่อนหลัก และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กว่า 30 แห่ง พบ 6 อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรน้ำในอ่างเกินกว่า 80% พร้อมจับตา "ลำพระเพลิง-หนองปลาไหล" ทะลุ 100% แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 โดยสภาพน้ำใน 4 เขื่อนใหญ่ มีปริมาตรน้ำในอ่างรวมทั้งหมด 12,094 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49% ของความจุดอ่าง ขณะที่ปริมาตรน้ำใช้การได้รวมทั้งหมด 5,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30% ของน้ำใช้การ และวันนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 45.70 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่น้ำระบายออกในวันนี้อยู่ที่ 11.70 ล้าน ลบ.ม. 

โดยแยกเป็นรายละเอียดตามเขื่อนต่างๆ ดังตารางข้างล่างนี้

160291589582

ขณะเดียวกันพบว่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่าง มีทั้งหมด 6 อ่าง ได้แก่ 

1.จุฬาภรณ์ 

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 143 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 87% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 106 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 65% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 4.79 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 21 ล้าน ลบ.ม. 

2.ลำตะคอง

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 284 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 90% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 261 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 9.83 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 30 ล้าน ลบ.ม. 

3.ลำพระเพลิง

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 158 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 156 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 101% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 11.82 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 0 ล้าน ลบ.ม. 

4.สิรินธร

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 1,621 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 790 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 8.56 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 345 ล้าน ลบ.ม. 

5.ขุนด่านปราการชล

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 220 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 216 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 1.69 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 4 ล้าน ลบ.ม. 

6.หนองปลาไหล

- ปริมาตรน้ำในอ่าง 171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 105% ของความจุอ่าง

- ปริมาตรน้ำใช้การได้ 158 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96% ของความจุอ่าง

- ปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันนี้ 1.91 ล้าน ลบ.ม. 

- ปริมาณน้ำที่รับได้อีก 0 ล้าน ลบ.ม. 

160291732577

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยพบ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สระแก้ว เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล และลพบุรี