‘ปตท.ระยอง’ ชวน ‘เที่ยวระยอง’ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ‘นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

‘ปตท.ระยอง’ ชวน ‘เที่ยวระยอง’ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ‘นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช’

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เชิญชวนเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย...มรดกที่น่าภาคภูมิใจ “นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้ว

159842510969

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ชวน “เที่ยวระยอง” ชม “นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” โดย สนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการฯ  ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จำนวน 40,800,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พร้อมสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ประจักษ์ นำความภาคภูมิใจแก่ชาวระยอง

นำโดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยมี สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563ที่ผ่านมา

159842510837

              สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวว่า การจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทรงกอบกู้ความเป็น  เอกราชของชาติ โดยนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่ประกาศพระเกียรติภูมิและพระราชกรณียกิจทั้งมวลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

159842510854_1

ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละและมีความมุ่งมั่นกล้าหาญ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน   คนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยว สนับสนุนให้นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

159842510854

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราช อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยทุกคนควรหวงแหน กลุ่ม ปตท. จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ให้เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจของลูกหลานชาวระยองได้ตระหนักถึงรากฐานความเป็นมาของบรรพบุรุษ โดยอาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด และจะช่วยพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยองต่อไป

159842510885

สำหรับอาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าตากสินได้มาพักกองทัพ  โดยนิทรรศการฯ จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 โซน ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวการรบระหว่างพม่ากับอยุธยา การตีฝ่าวงล้อม ยุทธวิธีการรบ การรวบรวมไพร่พลจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ประกอบด้วย

159842510818

โซน 1 โหมโรงเจ้าตากสิน แสดงเนื้อหาความเป็นมาของโครงการนิทรรศการฯ และพระราชประวัติโดยสังเขป โซน 2 จากดินแดนอโยธยา แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา โซน 3 มุ่งบูรพาสรรหา ไพร่พล แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพระเจ้าตาก โซน 4 ประกาศตนองค์ราชัน แสดงเนื้อหา ระยองเป็น จุดยุทธศาสตร์สำคัญทำให้การกอบกู้เอกราชสำเร็จ โซน 5 สร้างเขตขันฑ์ธนบุรี แสดงเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โซน 6 ถิ่นคนดีเมืองระยอง แสดงเนื้อหาเรื่องราวของเมืองระยองตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และโซน 7 นิทรรศการหมุนเวียน

159842510898

นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดให้ประชาชนคนไทย นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป วันละ 4 รอบๆ ละ 1 ชั่วโมง (รอบเวลา 9.30 น. 11.00 น. 13.00 น. และ 14.30 น.) หยุดทุกวันจันทร์ ณ อาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง