วิธีสร้างสัมพันธภาพของคน 'Introvert'

วิธีสร้างสัมพันธภาพของคน 'Introvert'

เปิดยุทธวิธีสร้างสัมพันธภาพของผู้นำประเภท Introvert พูดน้อย เก็บตัว ไม่ค่อยชอบสังคม แต่กลับต้องรับบทบาทเป็นผู้นำที่ต้องจูงใจทีม ประสานงาน ติดต่อ และสร้างความร่วมมือ ต้องพัฒนาทักษะตัวเองอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ

มีผู้นำหลายคนที่โดยนิสัยเป็นคนพูดน้อย เก็บตัว ไม่ชอบสังคมคนหมู่มาก ภาษาอังกฤษเรียกว่า Introvert แต่เมื่อรับบทบาทเป็นผู้นำที่ต้องจูงใจนำทีม ต้องประสานงานติดต่อสร้างความร่วมมือ สัปดาห์นี้เรามาคุยกันว่าผู้นำที่มีบุคลิกภาพแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะการสมาคมประสานงานสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อความสำเร็จของงานได้อย่างไร

  • วอร์มอัพด้วยการใช้โซเชียลมีเดีย 

การเขียนอีเมล เขียนบล็อก โพสต์อินสตาแกรม ลิงค์อิน ฯลฯ ทำให้ท่านยังไม่ต้องไปพบเจอคนตัวเป็นๆ แต่สามารถเขียนแล้วแก้ อัดคลิปแล้วไม่ชอบใจก็อัดใหม่ แก้ไขจนได้ข้อความ กิริยาท่าทาง หน้าตาน้ำเสียงที่พอใจ

เมื่อทำบ่อยๆ เสมือนเป็นการฝึกซ้อมการแสดงออกทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษาท่าทาง อาจเริ่มด้วยการแนะนำตัวเองว่าเป็นใคร ทำงานอะไร มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษในเรื่องใด ต้องการแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นในเรื่องอะไรหรือกิจกรรมด้านใด หลายคนได้เพื่อนดีๆ โอกาสธุรกิจดีๆ จากโซเชียลมีเดียค่ะ แต่ต้องระมัดระวังถ้อยคำที่โพสต์หรืออัดคลิปด้วยว่าไม่ก้าวก่ายล่วงละเมิดใคร  

  • มิตรภาพเริ่มจากการให้ 

คนที่เป็น Introvert แบบมากๆ อาจพบว่าการต้องคิดหาหัวข้อสนทนากับคนแปลกหน้าเป็นเรื่องยากยิ่ง ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี ผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและเทศเห็นตรงกันว่าผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นมักจะได้รับไมตรีและความเอื้ออาทรกลับ ท่านอาจคุยไม่เก่ง แต่หากรู้จักสังเกตว่าคนรอบข้างกำลังทำอะไรและต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หากท่านช่วยได้ก็จงรีบขันอาสาช่วยเหลือเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ช่วยถือของ ช่วยตักอาหารให้เมื่อร่วมโต๊ะอาหารกัน เป็นต้น ผู้คนย่อมชอบคนมีน้ำใจกันทั้งนั้น

การให้จึงเป็นการเริ่มต้นสร้างมิตรภาพที่ดี นอกจากนี้การให้อีกสองแบบก็คือ ให้ความสนใจและให้เกียรติผู้อื่นที่ท่านติดต่อพูดคุยด้วยถือเป็นการสร้างเสน่ห์ได้มาก ใครๆ ก็มักชอบคุยกับคนที่สนใจฟังเรื่องของเขา ไม่ขัดคอและรู้จักตั้งคำถามที่ให้เขาได้เล่าจุดเด่นหรือความสำเร็จของตัวเอง

  • ทำความรู้จักสร้างมิตรทีละคน (One-on-one networking)

หากคนประเภท Introvert ต้องนำทีมที่มีสมาชิกหลายคน วิธีการที่เหมาะกับบุคลิกภาพของตัวคือ จัดเวลาให้ตัวเองมีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกับสมาชิกทีมทีละคนอย่างลึกซึ้ง ชวนมาดื่มกาแฟกัน หรือกินข้าวกลางวันกัน

เมื่อพบกันหนึ่งต่อหนึ่ง คนแบบ Introvert จะสามารถดึงจุดเด่นตัวเองมาใช้ได้ถนัดขึ้น ค่อยๆ พูดค่อยๆ ถาม ทำความรู้จักและเข้าใจลูกทีมในเบื้องลึก ในเวลาเดียวกันลูกทีมก็มีโอกาสรู้จักท่านในเบื้องลึกด้วย การพูดคุยแบบลึกจะช่วยสร้างความเป็นกันเอง เข้าใจและไว้วางใจกันมากขึ้น

อาจเลือกคุยกับคนที่เป็น Introvert เช่นเดียวกันก่อน ผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนำว่าเมื่อคน Introvert อยากสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (network) ก็อาจลองเริ่มต้นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกทีมที่ดูเป็นคนเงียบๆ แบบตนเองก่อน เพราะน่าจะเข้าใจกันมากกว่าที่การพูดคุยกับผู้ที่เป็น Extrovert ที่ชอบพูดมากกว่าฟังจนท่านอาจไม่ทันได้พูดสักเท่าไร กลายเป็นว่าท่านอาจรู้จักและเข้าใจเขามากกว่าที่เขาเข้าใจท่าน ของแบบนี้ลองดูได้ค่ะแต่ในที่สุดท่านก็ต้องคุยกับทุกคนในทีมอยู่ดี

  • หมั่นสนใจติดตามผล (follow up)

การสร้างมิตรภาพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันต้องอาศัยเวลาและความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่พบเจอกันหนเดียวแล้วหายไปเลย ไม่ว่ากับใครก็ตามที่ท่านต้องการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วย ท่านควรจัดสรรเวลาที่จะไปทักทายพูดคุยสั้นๆ หรือนัดคุยกันยาวๆ ให้เหมาะสมกับประเด็น สถานการณ์และบุคคลเป็นระยะๆ เพื่อรักษาความเข้าใจดีต่อกันและความต่อเนื่องของสัมพันธภาพ