พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ ว ล า แ ล ะ ก า ร สู ญ เ สี ย

 พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ ว ล า แ ล ะ ก า ร สู ญ เ สี ย

บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

เ ว ล า แ ล ะ ก า ร สู ญ เ สี ย

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน

คนเก่าคนก่อนกล่าวไว้

สติตนจงตั้งระวังภัย

เผลอประมาทพลาดไปอาจวายปราณ

ที่เที่ยงแท้แน่นอนคือเวลา       เดินหน้า หมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน

เวลาโถมทุกข์รุกราน               สมัครสมานรักษาเยียวยาใจ

อยากถอยหลังรั้งเวลา ไม่น่าเลย

อยากเอื้อนเอ่ยคำขอโทษกลับแก้ไข

หลังสูญเสียแพ้พ่ายมักสายไป

เมื่อน้ำตามาชิงชัยไปหมดแล้ว

การสูญเสียเพื่อได้ ต้านภัยเสริม       ต่อและเติมปราการแกร่ง กำแพงแก้ว

มีความรักและศรัทธาช่วยยาแนว     ผุดผ่องแผ้ว ใจพิสุทธิ์ มนุษยธรรม

***

พิบูลศักดิ์ ละครพล

๒๑/๐๕/๒๕๖๓

159024504586

ชื่อภาพ : เหลืองแห้งแล้งลม

สถานที่ :  บ้านทุ่งป่าข่า แม่ใจ พะเยา

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : ๒๗ x ๒๘ เซนติเมตร

บทกวีฉบับที่ผ่านมา