'พระมหาสมปอง' แสดงหนังสั้น ดูยัง..ฮาสไตล์ผกก.ฮักมั่น

'พระมหาสมปอง' แสดงหนังสั้น ดูยัง..ฮาสไตล์ผกก.ฮักมั่น

ดูเหมือนเงียบๆ ไป สำหรับผู้กำกับหนังมือรางวัล "วุฒิ" วรวุฒิ หลักชัย ผกก.ฮักมั่น ซึ่งเจ้าตัวแจงแถลงไขว่า งานภาพยนตร์เรื่องยาวอาจเงียบๆ ไปบ้าง แต่จริงๆ ก็มีงานต่อเนื่อง ล่าสุดรับทำภาพยนตร์สั้น

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดยสื่อภาพยนตร์ในครั้งนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อประกอบการอบรมในโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

มีการอบรมชาวบ้านในเขตอำเภอชนแดน ศรีเทพ บึงสามพัน และหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ และ อีก 3 อำเภอในเขต จ.พิจิตร คือ อำเภอทรายพูน อำเภอบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รวมจำนวน 2,000 คน อบรม 10 รอบ ๆ ละ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนและผู้อื่น นอกจากนั้นสื่อภาพยนตร์นี้ยังเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อให้คนทั่วไปได้รับชมอีกด้วย

ภาพยนตร์สั้นเรื่องดังกล่าว ได้พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาร่วมแสดงด้วย ทั้งสนุกและมีสาระ..ไปชมกัน

3_15

1_17

2_27

5_6