แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด "แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า" ณ ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 18.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมการซ้อมการแสดงพิธีเปิดงานและการซ้อมการแสดงโขนในงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

ต่อมาเวลา 19.30 น.เยี่ยมชมการซ้อมการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด“แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกหล้า” ซึ่งมีการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด“แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า” ณ ท้องสนามหลวง และสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 ทุกวันตลอด 7 วัน

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า

แสงแห่งพระกรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า