เจ้าของ 'ฮิโนกิแลนด์' งงแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

เจ้าของ 'ฮิโนกิแลนด์' งงแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

เจ้าของฮิโนกิแลนด์ งงเป็นไก่ตาแตก ได้รับการคัดเลือก  1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป แจงที่ผ่านมาไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อหรือสำรวจ เผยแค่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น - สร้างงานให้คนในชุมชน 

เจ้าของ 'ฮิโนกิแลนด์' งงแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป
เจ้าของ 'ฮิโนกิแลนด์' งงแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป