ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประชาชนเฝ้าชม การถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ริมถนนราชดำเนินกลาง

(ภาพ - กอบภัค พรหมเรขา Korbphuk Phromrekha)

ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปชช.เฝ้าชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก