คึกคัก! ประชาชนเตรียมความพร้อม 'Bike อุ่นไอรัก'

คึกคัก! ประชาชนเตรียมความพร้อม 'Bike อุ่นไอรัก'

คึกคัก! บรรยากาศนักปั่น พร้อมเข้าร่วมงาน "Bike อุ่นไอรัก"

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ " ทยอยเดินทางมาเตรียมความพร้อม เพื่อร่วมปั่นจักรยานในเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิต ถึง สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

โดยในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" โดยทรงเห็นว่าอากาศยังร้อนและแดดแรงอยู่ ประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจะร้อน และไม่ได้รับความสะดวกสบาย จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในเวลาประมาณ 15.30 น. และจะทรงจักรยานในเวลาประมาณ 17.00 น.ที่บริเวณจุดสตาร์ท ถ.ราชดำเนินนอก

8979965755513

8979966771772

8979966773835

8979966817807

8979966944093

8979967062100

8979967073604

8979967119306

8979967135645

8979967222551

8979967322510