อาสาสมัคร(ไม่) ซึมเศร้า

ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีเงินเดือน มีแต่คำว่า ‘เพื่อน’ และความจริงใจที่พวกเขามอบให้กับผู้ป่วย