ชวนชมนิทรรศการ 'สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9'

ชวนชมนิทรรศการ 'สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9'

ชวนชมนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. 2561

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมตัวอย่างนิทรรศการ "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9" และเชิญชวนร่วมงาน "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2561 ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561

640_e5gcib7ihad7gcijbh7f6

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรมและหัตถกรรม และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน" ซึ่งแปลว่า "ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ" หรือ "ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน" แด่พระองค์

640_8887djia9kah8a677ba8c

ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ และพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศมาตลอดรัชสมัยกว่า 70 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) จึงจัดงาน "สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่

640_9jib6daaiijaabbi86jie

1.นิทรรศการ "อัครศิลปิน" ถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากหลายสาขาที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กว่าศิลปินทั้งปวง

2.นิทรรศการ "สุดยอดภาพยนตร์ไทยในรัชกาลที่ 9" ที่วธ.และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศทั้งหมด 70 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 9 ช่วงเวลาแห่งการทรงครองสิริราชสมบัติ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2498 13 ตุลาคม 2559 รวมเวลากว่า 70 ปี โดยวธ.ได้คัดเลือกมาจัดฉายให้คนไทยได้ชมฟรี 10 เรื่อง ตลอดเวลา 10 วัน อาทิ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน 3. นิทรรศการ "สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9" ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี แบ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง 10 เพลง และเพลงไทยสากล 10 เพลง จากที่วธ.ได้รวบรวมและคัดเลือกไว้ทั้งหมด 389 เพลง

4.นิทรรศการ"สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาลที่ 9" ที่วธ.คัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2498 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทยทั้งด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจและสังคมที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 18 เรื่อง จาก 99 เรื่อง

640_7b5ajefdhb9c5aebgc88c

หลังจากนั้น รมว.วธ. ผู้บริหารวธ.และผู้แทนสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร คณะอำนวยการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช 2561 จังหวัดภูเก็ต และชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันรณรงค์เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม. พร้อมกันนี้ รมว.วธ.มอบธงสัญลักษณ์ "ถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ 2561" แก่นายกรัฐมนตรี

640_akdec8eaj67j988gag5kb

นายวีระ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 17 ตุลาคม 2561 รวม 9 วัน เป็นกิจกรรมที่สร้างบุญ สร้างกุศล ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วธ. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย คณะอำนวยการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช 2561 จังหวัดภูเก็ต และชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ ให้ประชาชนร่วมรักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยมีวิถีปฏิบัติที่ดีงามที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ เยาวราช กรุงเทพมหานคร,ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ณ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต, ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง, เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ (Krabi Vegatarian Festival) ณ ศาลเจ้าต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่, งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าต่าง ๆ ในเมืองพังงา, เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดระนอง ณ ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ยระนอง