รมว.ท่องเที่ยว นำสำรวจดงฟ้าห่วน มีต้นยางนาสูงใหญ่มากที่สุดของไทย

รมว.ท่องเที่ยว นำสำรวจดงฟ้าห่วน มีต้นยางนาสูงใหญ่มากที่สุดของไทย

"วีระศักดิ์" รมว.ท่องเที่ยว นำสำรวจดงฟ้าห่วน มีต้นยางนาสูงใหญ่มากที่สุดของไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ 3,400 ไร่ เป็นป่าดิบชื้น ที่มีต้นยางนา ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น และนับเป็นป่าต้นยางนาที่สูงใหญ่มากที่สุดในประเทศไทย

6_4

5_10

4_11

2_14

1_13