คนกลางใจ

คนกลางใจ

บทกวีคัดสรรโดย "เสรีทัศนศิลป์" ..."คนกลางใจ" ของ "ดอกปีบ กาสะลอง"

คนกลางใจ

 

ค้นคัดคำ ขานไข ที่ใจคิด

ซึ้งสถิต ชิดใกล้ แม้นไกลห่าง

เพียงหนึ่งเดียว เหลียวมอง มิพร่องวาง

มิจืดจาง จากห้อง ที่ต้องใจ

 

สุดคลี่คลาย บ่ายหนี ฤดีทรุด

เกรงรักคุด สุดขื่น ตื่นหมองไหม้

ส่งเสียงหน่อย ถ้อยคำ ที่ฉ่ำใจ

มั่นหทัย ให้หวัง ยังคงเดิม

 

หนึ่งหยดหวาน ขานขำ ให้ด่ำดื่ม

มิหลงลืม ปลื้มคำ คอยนำเสริม

แม้นหนไหน ไกลลับ ขยับเติม

แรกฮึกเหิม ประเดิมคำ ยังฉ่ำจินต์

 

คงคอยขับ ขยับรัก เฝ้าทักถาม

เพลางาม ยามนิทรา พาถวิล

รติตรึก นึกกานท์ กลกวิน

สุดจะดิ้น ถิ่นสถิต ดวงจิตรอน

 

คะนึงนัก รักหมาย หม่นคลายเศร้า

คะนึงเหงา เข้าเคียง เพียงข้างหมอน

คะนึงหาย ส่ายหน้า สุดอาทร

คะนึงอ้อน ผ่อนระคาง "คนกลางใจ"

 

 ดอกปีบ กาสะลอง