มหัศจรรย์เทียนพรรษา 'พระมหาชนก' ที่เซ็นทรัลอุบลฯ

มหัศจรรย์เทียนพรรษา 'พระมหาชนก' ที่เซ็นทรัลอุบลฯ

Miracle of Candle จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก”

เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา โดยการทำเทียนมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่นเป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ และปัจจุบันการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียน ช่วยแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือทำบุญถวายแก่วัดวาอาราม  ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา

โดยการทำเทียนมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เริ่มจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่นเป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ และปัจจุบันการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องการแห่และประกวดเทียนพรรษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเยือนชุมชนคนทำเทียน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการทำเทียน ช่วยแกะสลักเทียน ติดพิมพ์เทียนหรือทำบุญถวายแก่วัดวาอาราม ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกิจกรรมประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในนามของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขานรับนโยบายพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสัน การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม และบ้านเทียนหอมเดชอุดม จัดงาน  Miracle of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา จากพระราชนิพนธ์สู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลก ภายใต้คอนเซปต์ “พระมหาชนก” ซึ่งเป็นมากกว่าผลงานพระราชนิพนธ์เพราะมีการแฝงข้อคิดคำสอนในการดำเนินชีวิตที่สามารถปรับเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเอาไว้อย่างแยบยล พระมหาชนกทรงเป็นต้นแบบของผู้มีความเพียรอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนกับการทำเทียนพรรษา แม้ว่าในตอนเริ่มต้นอาจมีอุปสรรค แต่ผลลัพธ์ของความพยายามนั้นนำมาซึ่งความสำเร็จ ความงดงามของต้นเทียนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียว การร่วมมือร่วมใจ การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือ มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำลวดลายไทย ความเพียรพยายามแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียนแต่ละต้นอย่างวิจิตร ทำเทียนให้เป็นลายไทยและนำไปติดบนต้นเทียนอย่างประณีต 

ส่วนฐานมีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนาและความเป็นไปในสังคมตามยุคสมัย กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ โดยภายในงานจะได้พบกับความงดงามของพระมหาชนก นางมณีเมขลา ปูยักษ์และปลายักษ์  พร้อมชมการจำลองบรรยากาศท้องทะเลยามค่ำคืน ครั้งแรกในศูนย์การค้า และหนึ่งเดียวในโลก ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยช่างฝีมือศิลปินรุ่นใหม่  ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม, คณะนักศึกษาแผนกวิจิตรศิลป์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2561 บริเวณ ลานอะควาเรียม  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 
นอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ยังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียม รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด 2 ประตูทางเข้าเคเอฟซี เพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ บริเวณทุ่งศรีเมือง ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 รอบการรับส่งทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00น.ฟรี  

8210874009018