กวีซีไรต์แห่ง สปป.ลาว ร่วมแต่งกลอนให้กำลังใจ ปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต

กวีซีไรต์แห่ง สปป.ลาว ร่วมแต่งกลอนให้กำลังใจ ปฏิบัติการค้นหา 13 ชีวิต

"สุบัน หลวงลาด" กวีซีไรต์แห่ง สปป.ลาว ร่วมแต่งกลอนให้กำลังใจ ปฏิบัติการค้นหา 13 ทีมหมูป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "สุบัน หลวงลาด" กวีซีไรต์ของประเทศลาว เขียนบทกวีชื่นชมความสามัคคีของคนไทย โดยใช้ชื่อว่า "สามัคคีคือพลัง" เพื่อให้กำลังใจปฏิบัติการการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี โดยมีเนื้อหาว่า

สามัคคีช่วยคว้าน                   ประกอบส่วนโฮมแฮง  
จักเข้มแข็งเหมือนเพชร            ผ่องใสประกายกล้า
สามัคคีหมายมั่น                    สัมพันธ์เป็นหนึ่ง
จึงสามารถผ่านข้าม                 ยามวิกฤตเร่งร้าย         
                                       กายพ้นปลอดภัย

ฟ้าฝนพงไพรหนา                   อย่าหวังขวางกั้น
ร้อยพันเวินวังถ้ำ                    ดำลุยเลยผ่าน
มือประสานกันเหนียวแน่น          ถึงจุดหมายห่างไกล
                                       เกินก้ำก็ท่องถึง แท้แล้ว

 

บทกวี

ทั้งนี้ "สุบัน หลวงลาด" ได้รับราววัลซีไรต์เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา โดยในปีเดียวกันมีกวีชาวไทยไทยได้รับรางวัลซีไรต์คือพลัง เพียงพิรุฬห์ หรือ (เกริกศิษฏ์ พละมาตร์) จากหนังสือ "นครคนนอก"