“แด่อีกด้านของซีกโลก”

“แด่อีกด้านของซีกโลก”

กวีทรรศน์ คัดสรรโดย "เสรี ทัศนศิลป์"... "แด่อีกด้านของซีกโลก" ของ "อักษราวุธ"

ฉบับนี้พบกับกวีหนุ่ม อักษราวุธ กวีรุ่นใหม่ผู้ผ่านการเคี่ยวกรำในสวนกวีนิพนธ์อย่างจริงจัง ผลงานของเขาถูกตีพิมพ์เผยแพร่ตามหน้านิตยสารมาอย่างต่อเนื่อง ความงดงามด้านการช้ภาษาและอารมณ์กวีที่ลื่นไหลมีความน่าสนใจไม่น้อย แด่อีกด้านของซีกโลกผลงานชิ้นสะท้อนปรัชญาด้านภายในปัจเจก ที่ส่งผลให้เห็นภาพกว้างๆผ่านสังคมให้ชีวิตมองเห็นชีวิตในมิติอันสลับซับซ้อนที่ต่างต่างมีในตัวตน 
                                                    เสรี ทัศนศิลป์

แด่อีกด้านของซีกโลก

 

แด่ต้นไม้ใบหญ้าชายคาเก่า

ล้วนก่อร่างสร้างเงาให้เจ้าบ้าน

ผู้เบิกฟื้นตื่นรู้ผู้เบิกบาน

ผู้ผลิก้านกิ่งดอกฟอกหัวใจ

โลกแห่งการสัมผัสที่ทัดเทียม

โลกหนึ่งเปี่ยมมวลมิตรพิศมัย

โลกหย่อมนี้หย่อมนั้นแต่วันวัย

โลกยืนหยัดอยู่ได้สืบดำรง

บนเรื่องราวหลายครั้งถูกถั่งโถม

ถูกชโลมขื่นปร่าฝ้าฝุ่นผง

ลมลำเลียงความว้าวุ่นที่งุนงง

พัดมาตรงหมุดหมายหายนะ

เสียงเพลงบรรเลงร่ำกลบคำสาป

ภาพเคลื่อนไหวขนานขนาบบนตรรกะ

ผู้ซมซานพิษไข้ได้คลายคละ

ปรากฏการณ์ผลักผละชะร่องรอย

 

แด่ต้นไม้ใบหญ้าชายคาใหม่

หว่านวิถีอวลไอบางใครหน่อย

เริ่มงอกเงยจิตวิญญาณบานเล็กน้อย

เริ่มทยอยการเติบไต่ในนิยาม

 

   อักษราวุธ