เปิดข้อห้ามการเข้าใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เปิดข้อห้ามการเข้าใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เปิดข้อห้ามการเข้าใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า-เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

แฟนเพจ "Wildlife Conservation Thailand" แจ้งข้อห้ามการเข้าใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ที่ประชาชนต้องรู้และปฏิบัติตาม

-ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า No feeding wild animals
-ไม่ล่าสัตว์ป่า No hunting
-ไม่เก็บสิ่งของธรรมชาติ Do not take any objects from the forest
-ไม่ส่งเสียงดัง No blaring
-ไม่ตัดต้นไม้ Do not cut trees
-ไม่เผาป่า Do not burn forest
-ไม่เล่นการพนัน Do not gamble
-ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าป่า Do not bring pets in the forest
-ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ Do not drink alcoholic beverages
-ไม่ทิ้งขยะ No littering
-ไม่นำสารเคมีอันตลายเข้าป่า Chemicals are prohibited
-ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด Speed limit

ข้อมูลจาก : Wildlife Conservation Thailand