เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ชมสวนตาลโตนด ล่องแพน้ำแควน้อย

เปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ชมสวนตาลโตนด ล่องแพน้ำแควน้อย

นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนในท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ของอำเภอวัดโบสถ์ ที่น่าสัมผัสและเที่ยวชม ทั้งการเที่ยวชมมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาส ชมสวนตาลโตนด การล่องแพแม่น้ำแควน้อย การเที่ยวชมเขื่อนแควน้อย ฯ แต่ละแห่งน่าศึกษาเป็นอย่างมาก 

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชุมชนชาวบ้าน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของอำเภอวัดโบสถ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนทั้งที่เป็นแหล่งทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสกับวิถีชุมชน อีกสไตล์การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชม 1-2 วันได้อย่างสบายๆ 

โดยเฉพาะที่วัดเสนาสน์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอวัดโบสถ์ มีพระมหาเจดีย์ทรงกลมรูประฆัง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 36 องค์ ที่มีประวัติอันยาวนานที่น่านักท่องเที่ยวได้ไปศึกษาและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน การปลูกต้นตาลโตลด ตลอดจนการผลิตน้ำตาล ซึ่งเป็นของดีอำเภอวัดโบสถ์ โดยเฉพาะที่หมู่ 10 ต.ท่างาม ซึ่งเป็นสวนตาลของนายสอื้ม กุลคง หรือลุงจ่อน ผู้ริเริ่มปลูกต้นตาล เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันกลายเป็นสวนตาลที่สวยงามและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ 

สวนตาลโตนดของลุงจ่อน เป็นสวนตาลที่สวยงาม มีการตัดแต่งกิ่งใบ ดูแลลำต้น สวยงาม เป็นสวนต้นตาลต้นแบบผู้ปลูกตาล มีจำนวนต้นตาลอยู่มากกว่า 400 ต้น บนพื้นที่ มากกว่า 7 ไร่ มีผู้เดินทางชมและเลือกซื้อตาลของลุงจ่อน จำนวนมาก บางคนก็มาท่องเที่ยวถ่ายรูปกับสวนตาลที่สวนงาม ปัจจุบันมีชาวอำเภอวัดโบสถ์หันมาปลูกตาลเป็นอาชีพหลักและเสริมไม่ต่ำกว่า 100 ราย 

เมื่อชมสวนเกษตรตาลโตนด ของลุงจ่อน แล้ว นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบล่องแพ ก็สามาถไปล่องแพตามแม่น้ำแควน้อย เพื่อขึ้นไปจุดปล่อยน้ำเขื่อนแควน้อย ได้ในระยะทางกว่า 2.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาของการล่องแพ ประมาณ1-2 ชม. นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหาร เครื่องดื่ม ไปล่องแพ ตามสายน้ำพร้อมกับชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวอำเภอวัดโบสถ์ได้ทั้ง 2 ฝากฝั่ง ซึ่งหากได้ไปเที่ยวชมแล้ว นักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกสดชื่น ได้ผ่อนคลายแบบ Slow life ทีเดียว 

และที่ขาดไม่ได้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวอำเภอวัดโบสถ์ ก็คือ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่ขณะนี้มีความสวยงามไม่แพ้แหล่งท่องเที่ยวที่อื่น ปัจจุบันมีน้ำในเขื่อนแควน้อยประมาณ 75 % ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูร้อน จะปล่อยออกมาทางเขื่อนสันตะเคียน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำคลายร้อน กันเป็นประจำทุกปี 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีปูสองแคว ซึ่งเป็นปูแป้งพันธุ์หายาก มีความสวยงาม อาศัยในป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ที่พบได้ช่วงฤดูฝนอีกด้วยนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้อำเภอวัดโบสถ์ กำลังปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยว ะศึกษาธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์หลายแหล่ง และอนาคตกำลังของบประมาณของจังหวัด เพื่อจัดทำสวนสัตว์เปิด คาดว่าภายใน 1-2 ปีจะเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมกันอีกด้วย โดยหากนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวชมหรือศึกษาธรรมชาติของอำเภอวัดโบสถ์ ก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ทำการอำเภอวัดโบสถ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5529-1316 ได้เป็นประจำทุกวัน