เทศกาล'ปัญจทาน'งานบุญของพุทธศาสนิกชนชาวเนปาล

เทศกาล'ปัญจทาน'งานบุญของพุทธศาสนิกชนชาวเนปาล

ชาวเนปาลนับพันคนเข้าร่วมเทศกาล "ปัญจทาน" ให้ทานสิ่งของจำเป็น 5 อย่าง-แห่พระพุทธรูปรอบเมือง

เทศกาล "ปัญจทาน" Pancha Daan งานบุญของพุทธศาสนิกชนชาวเนปาล เป็นการให้ทานสิ่งของจำเป็น 5 อย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าว ธัญพืช เกลือ ผลไม้ และ สตางค์ เทศกาลนี้จัดขึ้นที่เมืองภักตะปูร์ และอีกหลายเมืองในหุบเขากาฐมาณฐุ ประเทศเนปาล มีชาวพุทธนับพันคนเข้ามาร่วมงานบุญและสนุกสนานกับขบวนแห่พระพุทธรูปไปรอบๆเมือง 

(ภาพ : EPA)