เที่ยวนี้..ที่นราธิวาส

เที่ยวนี้..ที่นราธิวาส

เที่ยวนี้..ที่นราธิวาส ประตูสู่อาเซียน ไทย-มาเลเซีย

เครื่องบินของสายการบินพาณิชย์ ลดระดับเพดานบินลง บริเวณชายทะเลบ้านทอน ที่ละลานตาด้วยเรือกอและของชาวประมงพื้นบ้าน ก่อนลงแตะรันเวย์เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก

ปัจจุบันการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพมหานคร โดยทางเครื่องบิน สู่จังหวัดนราธิวาส ได้เพิ่มเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจากมีผู้ใช้บริการอย่างมาก ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประตูสู่อาเซียน เพราะมีด่านชายแดนไทย-มาเลเซียถึง 3 ช่องทางเข้าออก

นอกจากจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญแล้ว จังหวัดนราธิวาสยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติสวยงามอีกจำนวนมาก ที่คอยการเจียระไนควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทำให้การเดินทางโดยทางเครื่องบินจึงมีความสำคัญเพราะสะดวกทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก