ปชช.แห่เที่ยวชมอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบขอม ที่วัดประชาบูรณะ

ปชช.แห่เที่ยวชมอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบขอม ที่วัดประชาบูรณะ

ปชช. เที่ยวชมศึกษาพระอุโบสถวัดประชาบูรณะ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ ปชช. แบบสถาปัตยกรรมขอมโบราณ

ประชาชน นักท่องเที่ยว ข้าราชการ และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา สนใจเข้าไปเที่ยวชม พระอุโบสถวัดประชาบูรณะ ในเขตเทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ที่พระครูศิริธรรมเมธี เจ้าอาวาส ได้มีแนวคิดสร้างขึ้นด้วยแรงปัจจัยศรัทธาของประชาชนมากกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่เมื่อปี 2547 นานกว่า 10 ปีแล้ว โดยอุโบสถดังกล่าวได้สร้างจากสถาปัตยกรรมแบบขอมโบรารณ นำเอารูปแบบจากปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ จ.นครราชสีมา และปราสาทพนมรุ้ง ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ทั้ง 2 แห่งเป็นปราสาทที่สวยงามเก่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ส่วนองค์พระอุโบสถ และกำแพงจะสร้างจากหินศิลาแรงแกะสลักที่นำมาจาก จ.ปราจีนบุรี ส่วนด้านในพระอุโบสถได้อัญเชิญพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ที่แกะสลักด้วยหินทราย มาประดิษฐานไว้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามากราบไหว้ เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวอำเภอสตึกดังกล่าวด้วย 

ด้านบริเวณผนังพระอุโบสถยังได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังร่วมสมัย ซึ่งเป็นภาพที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของพุทธประวัติ ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจ ได้ชมและศึกษาในอีกทางหนึ่ง ส่วนกำแพงโดยรอบอุโบสถก็ได้จำลองมาจากปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทหินพิมาย
ซึ่งจะมีระเบียงคช หน้าบัน ช่องประตูทั้ง 4 ทิศ ซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้เดินทางมาทำบุญ เที่ยวชม และศึกษา วัดและอุโบสถ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พระครูศิริธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดประชาบูรณะ กล่าวว่า พระอุโบสถดังกล่าวได้สร้างมากว่า 10 ปีแล้ว ด้วยแรงศรัทราของประชาชน แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ซึ่งทางวัดก็ได้มีการสร้างและบูรณะวัดทั้งพระอุโบสถที่ยังไม่เสร็จ หากผู้ใดสนใจที่จะมาเที่ยวชมและร่วมบริจาคเป็นแรงศรัทธา ในการก่อสร้างบูรณะก็สามารถมาที่วัดได้ทุกวัน