เผยโพลล์'วันแม่แห่งชาติ'คนไทยตั้งใจบอกรักแม่-กอด

เผยโพลล์'วันแม่แห่งชาติ'คนไทยตั้งใจบอกรักแม่-กอด

วธ.เผยโพลล์ “วันแม่แห่งชาติ” พบคนไทยส่วนใหญ่ตั้งใจบอกรักแม่-กอด-พวงมาลัยกราบขอพรแม่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2559 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 3,048 คน พบว่า ประชาชนตั้งใจจะบอก แสดงความรักแม่ในวันแม่ โดยพบว่า ร้อยละ 83.54 จะแสดงความรักโดยกอด บอกรัก นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ ร้อยละ 65.26 จะพาแม่ไปรับประทานอาหาร พาไปเที่ยวต่างประเทศ/ต่างจังหวัด ร้อยละ 42.58 บอกว่า จะโทรศัพท์ถึงแม่ ส่งไลน์ ส่งข้อความถึงแม่ และร้อยละ 30.62 จะซื้อของขวัญให้แม่ ร้อยละ 17.39 มอบบัตร/การ์ดอวยพรให้แม่

นอกจากนี้จากการสอบถามว่าในฐานะ “ลูก” ประชาชนจะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณแม่ พบว่า ร้อยละ75.51 จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ตั้งใจทำงาน ร้อยละ 72.78 เชื่อฟังคำสั่งสอน ร้อยละ 62.58 เอาใจใส่ดูแลแม่ ร้อยละ 56.33 ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และร้อยละ 17.04 ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

นายวีระ กล่าวต่อว่า ผลการสำรวจยังพยว่า ประชาชนคิดว่าการจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” มีความสำคัญ โดย ร้อยละ 87.22 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “12 สิงหาคม วันแม่ของแผ่นดิน” ร้อยละ81.25 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ในวันสำคัญ “วันแม่แห่งชาติ”ร้อยละ 60.72 เพื่อให้ลูกเห็นความสำคัญในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว/ต่อสังคม ร้อยละ 52.20 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทำความดีเพิ่มขึ้น และร้อยละ 20.33 เป็นการรวมพลังเพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนไทย นอกจากนี้ได้สอบถามความเห็นประชาชนคิดว่าจะทำกิจกรรมใดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พบว่า ร้อยละ 72.59 ร่วมทำบุญตักบาตร ร้อยละ 67.01 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร้อยละ 45.34 ลงนามถวายพระพร ร้อยละ 40.37 ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน/ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์/สาทิสลักษณ์ เป็นต้น

นายวีระ กล่าวว่า วธ.ยังได้สอบถามประชาชนชื่นชอบกิจกรรมใดที่ วธ.จัดขึ้นในปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พบว่า ร้อยละ63.04 ชื่นชอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 50.98 กิจกรรมตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ ร้อยละ 42.19 นิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์ผ้าไทย ในหมู่พระพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร” ร้อยละ 40.17 “The Greatest Beautiful” ผืนฟ้าผ้าครามนำเสนอการใช้ผ้าหม้อห้อมร่วมสมัย ร่วมกับมูลนิธิศิลปาชีพร้อยละ 37.12 การแสดง “มหกรรมลิเก 4 ภาค” นอกจากนี้พบว่าประชาชนเสนอแนะให้ วธ.จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ อาทิ จัดการแสดงละครเกี่ยวกับแม่ การระลึกถึงพระคุณแม่ เพราะจะช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ลูกๆ ได้นึกถึงพระคุณแม่ โดยมีละครเป็นตัวดึงดูดผู้เข้าชม กิจกรรมเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกที่มีต่อแม่ เป็นกิจกรรมที่ดี และควรทำอย่างต่อเนื่อง เพราะลูกบางคนไม่กล้าแสดงออก /อยู่ไกลบ้านไม่มีโอกาสได้พบแม่ เป็นต้น