รัฐเร่งขับเคลื่อน 3 อำเภอ เมืองต้นแบบปลอดภัย

รัฐเร่งขับเคลื่อน 3 อำเภอ เมืองต้นแบบปลอดภัย

รัฐเผยขับเคลื่อน 3 เมือง“หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก”เป็นต้นแบบสร้างความปลอดภัย ดึงดูดนักลงทุน

ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการชี้แจงสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสถิติจากการติดตามมาเป็นเวลา 12 ปี ช่วงปีนี้ถือว่ามีการก่อเหตุลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด

โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเป็นเมืองต้นแบบในเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ อ.หนองจิก อ.เบตง อ.สุไหงโกลก จ.ปัตตานี ที่มีสถิติการก่อเหตุน้อยลง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำว่า เราจะพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้พร้อมกับการเริ่มต้นของเมืองต้นแบบ ที่จะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความรู้สึกปลอดภัยในการตั้งโครงการต่าง ๆ และเป็นการขยายฐานเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินการของเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับด้านความมั่นคง ไม่ให้เกิดจุดอ่อนใด ๆ เกิดขึ้นได้ จึงต้องวางแผนร่วมกัน บูรณาการร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาหลาย ๆโครงการ ที่จะต้องมีการปรึกษาหารือฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนบริหารชายแดนใต้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสอดคล้องกับข้อเสนอในการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ ในการพัฒนาพื้นที่ พล.อ.ทวีป กล่าวว่า การพูดคุยสันติสุขขณะนี้ จะถึงจุดที่เราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งที่เราอยากให้ผู้เห็นต่างเห็นสอดคล้องกับเรา คือ เราต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายผู้เห็นต่างสามารถดูแลควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ ถ้าทำได้จริงก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งกับผู้ลงทุน

ต่อข้อถามที่ว่า การพูดคุยสันติสุขจะเสนอนโยบายสามเมืองนี้เป็นต้นแบบความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยหรือไม่ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า เป็นข้อมูลที่คณะพูดคุยที่พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำเอาไปใช้ในการพูดคุยต่อไป

ส่วนปัญหาในพื้นที่เกิดจากภัยแทรกซ้อนหรือขบวนการก่อความไม่สงบ พล.อ.ทวีป กล่าวว่า เป็นปัญหาทั้งเรื่องอุดมการณ์และภัยแทรกซ้อน ในเรื่องของยาเสพติด การก่ออาชญากรรมข้ามชาติก็มีส่วนที่จะมีผลกระทบในเรื่องของความปลอภัยในพื้นที่ ซึ่งพล.อ.ประวิตร มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในพื้นที่มีความปลอดภัยขึ้นเรื่อย ๆ