ปั้นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง

ปั้นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง

ร้อนๆ แบบนี้ ทะเลน่าจะเป็นที่หมายที่หลายคนคิดถึง และแน่นอนว่า หนึ่งในจังหวัดที่มีทะเลยอดนิยมใกล้ๆ กรุง ย่อมมีชื่อ “ระยอง” อยู่ด้วยแน่ๆ

ระยอง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาขับรถไม่เกิน 3 ชั่วโมง แต่ถ้ารู้จักเส้นทางดีก็อาจจะย่นเหลือชั่วโมงครึ่งได้


ชายหาดหลายๆ แห่งของระยองมีชื่อเสียงโด่งดัง ในแง่ของการเป็นชายหาดต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งหาดแม่รำพึง, แหลมแม่พิมพ์, หาดบ้านเพ, หาดสวนสน, หาดพยูน ฯลฯ แต่คนต่างถิ่นหลายๆ คนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อ “หาดน้ำริน”


หาดน้ำริน อยู่ถัดจากหาดพยูน ตั้งอยู่ระหว่างมาบตาพุดกับบ้านฉาง จริงๆ เป็นชายหาดสั้นๆ ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร แต่สวยงามใช่เล่น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หาดนี้ให้เป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง จึงร่วมกับจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านฉาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ปั้นทราย งานศิลป์ ถิ่นระยอง” ในวันที่ 8-10 เมษายน 2559 ณ บริเวณชายหาดน้ำริน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


กนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีความสวยงามเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งมีชายหาดเลียบขนานยาวกว่า 40 กิโลเมตร จากอำเภอบ้านฉาง มาบตาพุด หาดแม่รำพึง บ้านเพ สวนสน วังแก้ว และแหลมแม่พิมพ์


ททท. สำนักงานระยอง เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทหาดทรายชายทะเล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมอีกด้วย


สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมภูมิปัญญาและนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมภายในงานมีการแสดงประติมากรรมทราย ที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์ผ่านเม็ดทรายเป็นรูปสัตว์ต่างๆ จำนวน 20 ตัว เช่น พะยูน, ช้าง, โลมา, ปลาหมึกใต้สมุทร, ยีราฟ, คิงคอง ฯลฯ รังสรรค์ผลงานโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และจันทบุรี ได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1 ทุกวันในเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) หรือ 1672 (เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย)